Zahlavi

Vladimír Hnatowicz druhým emeritním vědeckým pracovníkem v ÚJF

16. 11. 2023

Dne 10. listopadu 2023 byl doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., jmenován předsedkyní AV ČR na návrh vedení ÚJF emeritním vědeckým pracovníkem podle Kariérního řádu AV ČR. Po Otokaru Dragounovi jde již o druhého emeritního vědeckého pracovníka ÚJF. Srdečně blahopřejeme!

V. Hnatowicz se narodil 2. května 1938 v Dobrušce. V roce 1962 dokončil studia experimentální jaderné fyziky na FJFI (tehdy FTJF) ČVUT v Praze a nastoupil do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, po jehož rozdělení přešel do ÚJF. V roce 1967 získal titul CSc. v oblasti jaderné spektroskopie, v roce 1989 pak na MFF UK titul DrSc. v oblasti jaderné spektroskopie a jaderných analytických metod. V letech 1963-1966 působil ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy, konec 60. let strávil pracovně na univerzitě v kanadské Manitobě. Po roce 1982, kdy v rámci ÚJF přešel z Oddělení jaderné spektroskopie do Oddělení neutronové fyziky, se zaměřil na využití jaderných metod pro analýzu materiálů. Významně se zasloužil o zakoupení urychlovače Tandetron v roce 2002, zprostředkovaného agenturou MAAE ve Vídni, a následné začlenění nově vzniklé Laboratoře Tandetronu do sítě předních iontových center v Evropě RADIATE. 

Po roce 1989 se intenzivně zapojil do pedagogické činnosti, což předtím z politických důvodů nemohl: přednášel studentům a doktorandům na MFF UK, FJFI ČVUT a VŠCHT, vedl rovněž práce na UJEP. Je autorem 336 publikací v recenzovaných časopisech i několika odborných monografií, ale i populárních článků v Československém časopise pro fyziku i jinde: letos připravil k vydání publikaci Jaderné zbraně – princip a historie. Obdržel několik ocenění, včetně Hlávkovy medaile v roce 2014 za zásadní přínos v oblasti jaderné fyziky.