Zahlavi

Vědci z CIIRC ČVUT a ÚJF vyvinuli robota pro testy na COVID-19

01. 04. 2020

Výzkumníci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze a Ústavu jaderné fyziky AV ČR z Řeže u Prahy vyvinuli v oddělení profesora Václava Hlaváče v CIIRC ČVUT pipetovací robotickou stanici, kterou v úterý 31. března odpoledne převezli do Pavilonu centrálních laboratoří pražské Nemocnice Na Bulovce.

Stanice je určena pro testy vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím nemoc COVID-19. Klíčovou součástí robota, pojmenovaného „Pipeťák“, je přesná dávkovací pumpa, poskytnutá oddělením radiofarmak ÚJF.

Z pracovníků ÚJF se na projektu podílí Daniel Seifert z oddělení radiofarmak (návrh systému), Radomír Běhal z oddělení jaderných reakcí (konstrukce) a Jindřich Stanislav (výroba strojních dílů v dílnách oddělení jaderné spektroskopie).

Pipeťák sestává z univerzálního robotického manipulátoru, již zmíněné přesné pumpy schopné nahradit ruční pipetování (přenášení malého množství různých chemikálií ze zkumavky do zkumavky) a přesné vestavné laboratorní váhy. Navržený systém umí řešit jednu ze zásadních úloh samotného testování: přípravu reakční směsi pro následné namnožení viru RNA a jeho detekci pomocí metody PCR. Pipeťák dokáže připravit řádově větší množství vzorků, než dosud manuálně připravovaly laborantky, a eliminovat chyby způsobené člověkem. Laboratoř standardně testovala desítky vzorků denně, nyní to bude až čtyři sta vzorků. Stroj by měl v Nemocnici Na Bulovce fungovat jen po dobu COVID-19 krize. Potom se opět rozebere a jeho nejdražší součásti (robot, pumpa, váha) budou sloužit k původnímu výzkumu.

Tiskovou zprávu ČVUT v plném znění najdete zde. Pipeťák vzbudil zaslouženou mediální pozornost: mezi prvními o něm informovaly Česká televizeČeský rozhlas.

Robotická stanice Pipeťák při konstrukci v CIIRC ČVUT

 

 

 

 

 

 

 

Fota: Roman Sejkot, CIIRC ČVUT