Zahlavi

V. Brychová a G. Ceccio získali Prémii Otto Wichterleho

10. 05. 2023

Akademická rada Akademie věd ČR na na svém 23. zasedání dne 2. května 2023 schválila návrh vedení ÚJF AV ČR na udělení Prémie Otto Wichterleho Ing. Veronice Brychové, Ph.D z Oddělení dozimetrie záření a Giovannimu Cecciovi, Ph.D. z Oddělení neutronové fyziky.

Srdečně blahopřejeme!

Prémie Otto Wichterleho uděluje od roku 2002 každoročně Akademie věd ČR svým excelentním mladým vědeckým pracovníkům, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhli věku nejvýše 35 let.