Zahlavi

ÚJF a SPIRAL2 spolupracují na projektu New JEDI

28. 07. 2021

Francouzský institut v Praze ve Štěpánské ulici hostil 1. července 2021 konferenci Existuje síla z Temné strany vesmíru? Klíčovým řečníkem konference byla jaderná fyzička a astrofyzička Dr. Beyhan Bastin. Ta pracuje ve francouzské laboratoři GANIL na projektu New JEDI a je jeho hlavní mluvčí.

Na projektu New JEDI se podílejí vědci z několika zemí a laboratoří: zejména z Francie (GANIL, IPN Orsay, IP2I Lyon), Itálie (INFN-LNS) a České republiky (ÚJF AV ČR v Řeži). Někteří členové projektu, kteří se pražské konference zúčastnili, využili svou zdejší přítomnost i k účasti na experimentu v ČR.  

Projekt New JEDI, jehož akronym je i odkazem na rytíře Jedi a  „Temnou stranu síly“ z filmových Hvězdných válek,  se snaží přispět k výzkumu temné hmoty jaderně-fyzikálními měřeními v rámci studia tzv. temného sektoru. Cílem je prokázat – nebo vyvrátit – existenci tzv. temného bosonu, částice zprostředkující zatím hypotetickou pátou fyzikální sílu (vedle již známých čtyř sil Standardního modelu). Nová síla se svými částicemi přenosu interakce by mohla být spojovacím můstkem právě se sektorem zatím neznámé temné hmoty. Zkoumání je motivováno anomáliemi, nedávno pozorovanými v rozpadech e+e- excitovaných stavů beryllia 8Be a vykládanými jako „podpis“ hypotetického temného bosonu.

Pokud by temný boson existoval, projeví se v mnoha reakcích s lehkými jádry. Některé z předvídaných reakcí mohou také vnést další světlo do dynamiky vícenukleonových systémů a většího pochopení nukleosyntézy Velkého třesku. Měření budou probíhat na zařízeních Aramis-Scalp, Andromede, SPIRAL2 ve Francii a na Tandetronu v ÚJF AV ČR. Možnosti těchto zařízení pokrývají celou sadu částicových svazků potřebných pro projekt New JEDI.

Konference se zúčastnil i vedoucí projektu SPIRAL2-CZ Jaromír Mrázek, který je jedním z mluvčích projektu New JEDI. Akce proběhla v angličtině a byla přenášena online na facebookových stránkách Francouzského institutu, její záznam můžete shlédnout zde.