Zahlavi

První česká AMS laboratoř slavnostně otevřena

10. 05. 2022

V pondělí 9. května 2022 byla v areálu urychlovačů ÚJF AV ČR v Řeži za přítomnosti předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a ministryně ČR pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové slavnostně otevřena první laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) v České republice.

Slavnostního otevření se zúčastnili i další hosté z pracovišť AV ČR, vysokých škol a řady institucí zabývajících se kulturním dědictvím.

Vybudování a zahájení provozu AMS laboratoře je hlavním výstupem projektu RAMSES: Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR téměř 400 miliony korun, s přispěním Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Technickým jádrem laboratoře je urychlovačový spektrometr MILEA (Multi-Isotope Low-Energy AMS System), vyvinutý švýcarskou firmou Ionplus AG ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem v Curychu (ETH Zürich).

Metoda AMS (Accelerator Mass Spectrometry) využívá analýzy dlouhodobých radionuklidů například k určování stáří archeologických předmětů, sledování vývoje klimatu nebo dodržovaní záruk o nešíření jaderných zbraní.

Ke slavnostnímu otevření laboratoře vydala Akademie věd ČR s ÚJF AV ČR společnou tiskovou zprávu, jejíž plné znění najdete zde.