Zahlavi

První Den s teoretickou jadernou fyzikou v ÚJF AVČR v Řeži

07. 06. 2024

Oddělení teoretické fyziky ÚJF uspořádalo v úterý dne 4. 6. 2024 v Řeži pro studentky a studenty posledních ročníků středních škol vůbec první Den s teoretickou jadernou fyzikou. Šest studentek a pět studentů se během čtyř přednášek seznámilo se základy fungování mikrosvěta elementárních částic, včetně částic v atomovém jádru. 

Přednášející se snažili prezentovat látku co nejjednodušeji a záměrně se vyhýbali pokročilému matematickému aparátu, který středoškoláci dosud neznají. 

Den s teoretickou jadernou fyzikou se bude určitě nejpozději za rok opakovat. Zájemci se mohou v průběhu roku hlásit na e-mailové adrese Dalibora Skoupila (skoupil@ujf.cas.cz).

Během prvního Dne s teoretickou jadernou fyzikou vědci z OTF ÚJF pronesli tyto přednášky:

- Zákonitosti mikrosvěta z hlediska kvantové teorie (Petr Veselý),
- Podivné, charm a exotické mezony a jejich produkce (Dalibor Skoupil),
- Tvarová optimalizace v matematické fyzice (Vladimir Lotoreichik),
- Mnohé tváře uhlíku aneb od grafitu po černé díry (Vít Jakubský).