Zahlavi

Představili jsme se na Veletrhu vědy 2024

03. 06. 2024

Ústav jaderné fyziky AV ČR se tradičně prezentoval na Veletrhu vědy, největší vědecko-popularizační akci v ČR. Veletrh na přelomu května a června pořádala Akademie věd ČR. 

Ústav návštěvníkům nabídl hned dvě zastavení: kromě stánku s mnoha zařízeními byl k vidění osobní automobil pro studium blesků. Lidé si mohli například udělat představu, jak velké je atomové jádro ve vztahu k celkové velikosti atomu nebo mohli na vlastní oči pozorovat vlastnosti vakua. Právě to je nezbytné pro správné fungování urychlovačů iontů. Tato sofistikovaná zařízení jsou totiž jedním z hlavních pracovních nástrojů vědců z ÚJF. I proto byl model tohoto zařízení součástí prezentace. Plánujeme, že součástí bude i příští rok.