Zahlavi

Olga Ogorodniková o materiálech pro fúzní reaktory

15. 06. 2023

Olga V. Ogorodniková z Oddělení jaderných reakcí představila ve středu 14. června na dalším z řady společných seminářů ÚJF téma materiálů vystavených extrémním podmínkám. Téma vzbudilo značný zájem: někteří naši pracovníci se semináře zúčastnili osobně, další využili možnost online účasti prostřednictvím platformy Zoom.

Poškození, způsobená vysokými toky neutronů a částic či vysokými teplotami, jsou jedním z klíčových problémů, určujících životnost materiálů používaných ve štěpných a připravovaných fúzních reaktorech. Přednášející představila nové poznatky o tvorbě primárních defektů v čistých bcc kovech (W, Mo a Fe) ozařovaných  ionty, protony a neutrony, a metody diagnostiky vlastností defektů. V těchto výzkumech byly nově použity naše generátory rychlých neutronů, využívající reakce p+Be. Spolu s metodou PALS (Positron Anihilation Lifetime Spectroscopy) se ukazují se být velmi vhodným a citlivým nástrojem ke zkoumání počátečních fází vývoje defektů.

V budoucích fúzních zařízeních jsou nadějnými materiály povlaky a slitiny na bázi wolframu, za perspektivní jsou též považovány nízkoaktivované feriticko-martenzitické oceli (RAFM) spolu s ocelí zpevněnou oxidovou disperzí (ODS) přidáním částic Y2O3.

O. Ogorodniková se v ÚJF podílí i na práci týmu SPIRAL2-CZ, který za ČR spolupracuje při budování velké neutronové infrastruktury SPIRAL2 ve francouzském Caen.