Zahlavi

New Trends in Thermal Phases of QCD: workshop ve Vile Lanna v režii ÚJF

20. 04. 2023

Mezinárodní workshop o nejnovějších trendech ve výzkumu termálních fází v QCD (kvantové chromodynamice) proběhl od 14. do 17. dubna 2023 v pražské Bubenči ve Vile Lanna, zařízení Akademie věd ČR. Hlavním organizátorem akce byl Ivan Horváth z Oddělení teoretické fyziky ÚJF AV ČR, mezi přednášejícími byli i naši pracovníci Michal Šumbera a Filip Křížek.

Objev téměř dokonalé tekutosti v horké silně interagující hmotě odhalil mezery v našem teoretickém chápání tepelné kvantové chromodynamiky. V úsilí prozkoumat a případně přehodnotit základy QCD se na workshopu setkali vědci z několika zemí, pracující v souvisejících oblastech výzkumu, aby sdíleli a porovnali své zkušenosti a znalosti. Zvláštní pozornost byla věnována aspektům Andersonovy lokalizace, škálové invariantnosti v infračervené oblasti a Diracovy spektrální neanalytičnosti, které nedávno vstoupily do této myšlenkové arény, ale také tradičnějším tématům, jako je U_A(1) anomálie, topologie, stavová rovnice a další. Účastníci byli neobvykle aktivní v diskusních vstupech, což významně obohatilo charakter akce. 

diskuse

Leonid Glozman a Keh-Fei Liu, v pozadí zleva Filip Křížek, Karel Šafařík a Jiří Hošek

Stránku workshopu naleznete zde. Akce byla součástí projektu CAAS (Centrum pokročilých aplikovaných věd), podpořeného strukturálními fondy EU.

foyer

Foyer Vily Lanna o přestávce workshopu