Zahlavi

Na 20. konferenci českých a slovenských fyziků zazní i příspěvky z ÚJF

31. 08. 2020

Jubilejní 20. konference českých a slovenských fyziků proběhne ve dnech 7.- 10. září 2020 v Praze. Uspořádají ji Česká fyzikální společnost JČMF a Slovenská fyzikálna spoločnosť spolu s MFF UK v prostorách MFF v Tróji. Pětinu příspěvků konference přednesou pracovníci ÚJF AV ČR, včetně významného podílu našich zahraničních pracovníků. Pracovními jazyky konference budou angličtina, čeština a slovenština.

Ve zvané přednášce bude Otokar Dragoun hovořit o výsledcích experimentu KATRIN, který určil horní mez hmotnosti neutrina pod 1 eV. Andrej Kugler představí v plenární přednášce českou účast v evropské velké výzkumné infrastruktuře FAIR.

V paralelních sekcích představí G. F. D’Agata jaderné metody pro astrofyzikální účely, E. Šimečková protonovou a deuteronovou aktivaci v ÚJF a francouzské infrastruktuře SPIRAL2/NFS, na jejíž práci se ÚJF podílí v rámci projektu SPIRAL2-CZ. D. Koliadko popíše detekci (N,G*) reakcí rychlými neutrony, M. Ansorge měření jaderných dat kolimovanými svazky produkovanými neutronovými generátory řízenými cyklotronem. A. Cassica promluví o účincích vysokého tlaku na radioaktivní rozpad. J. Vaněk a R. Líčeník budou hovořit o zajímavých výsledcích Au+Au srážek při 200 GeV v experimentu STAR, A. Isakov o upgradu ITS v projektu ALICE. P. Chudoba představí otevřená data LHC v experimentu ATLAS. Další příspěvky budou mít G. Ponimakin, F. Křížek a J. Dittrich.

Součástí konference bude i program pro veřejnost a učitele fyziky základních a středních škol. Konference získala záštitu Primátora hl. m. Prahy a záštitu Velvyslance Slovenské republiky v České republice. Podrobný program konference s anotacemi najdete na https://indico.cern.ch/event/851173/.

Titulní foto: MFF UK