Zahlavi

Mezinárodní poradní sbor ÚJF se sešel v polovině prosince

19. 12. 2022

V zasedací místnosti ÚJF AV ČR se 15. a 16. prosince uskutečnilo druhé zasedání Mezinárodního poradního sboru (MPS) našeho ústavu. Osm členů MPS se zasedání zúčastnilo osobně, ostatní prostřednictvím online přenosu z důvodu ztíženého cestování pro aktuální nepřízeň počasí.

Hlavní úkolem tohoto setkání bylo nastínit členům MPS aktuální grantové projekty i celkové projektové zaměření ústavu a získat od nich zpětnou vazbu ohledně dalšího směřování ÚJF v této oblasti.

Přestože MPS vypracuje svá doporučení pro vedení ÚJF AV ČR až v průběhu ledna 2023, klíčové závěry lze ale shrnout již dnes: MPS doporučuje pokračovat v hledání nových grantových možností a motivovat zaměstnance ÚJF k zvýšenému úsilí v podávání grantů, rozšířit členství ÚJF do dalších mezinárodních konsorcií, podporovat mladé vědce při jejich zapojení do řízení ústavu a účasti v managementu vědy obecně, a pracovat s uživatelskou komunitou CANAMu na jejím udržení a rozvoji i přes snížené financování této infrastruktury.