Zahlavi

Diplomová práce z ÚJF získala 1. místo na konferenci s inovativním využitím radioanalytických metod

10. 06. 2024

Diplomantka Dr. Ivany Krausové z Oddělení jaderné spektroskopie Ing. Lucie Dvořáková obsadila se svou diplomovou prací první místo na 12. ročníku studentské konference Výživa, potraviny a zdraví pořádané Společností pro výživu ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.

Práci „Monitoring makro- a mikroprvků ve hmyzu určeném pro výživu lidí a zvířat s využitím radioanalytických metod“ Lucie zpracovávala jako studentka Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze ve spolupráci s ÚJF a pod vedením právě Dr. Ivany Krausové.

Lucie vůbec poprvé využila ke stanovení koncentrací vybraných prvků v devíti druzích jedlého hmyzu radioanalytické metody, tedy instrumentální neutronovou a instrumentální fotonovou aktivační analýzu. Tyto metody umožňují stanovení koncentrací prvků ve složitých matricích a unikátních vzorcích, zejména v případech, kdy je použití klasických analytických metod obtížné.

Ocenění mojí studentky je i oceněním Ústavu jaderné fyziky jako instituce, která kromě jiného vychovává studenty k samostatné experimentální práci, rozšiřuje jejich odborný rozhled a představuje potenciál pro jejich budoucí spolupráci s ÚJF,“ uvedla k ocenění Ivana Krausová. Pro ni je Lucie již druhou oceněnou diplomantkou z celkem sedmi, jejichž práce Dr. Krausová vedla.

Svého rozhodnutí spolupracovat s ÚJF rozhodně nelituje ani sama Lucie. „Kolegové mi předali zejména zápal pro oblast vědy, ve které bych si dříve nikdy netroufla samostatně pracovat. I když je zde práce hodně náročná, spolupráci s ÚJF a Dr. Krausovou bych doporučila všem studentům se zájmem o radioanalytické metody,“ konstatuje Lucie.