Zahlavi

Čtvrtý francouzsko-český workshop «Barrande» o jaderném výzkumu

23. 10. 2023

Od 12. do 13. října 2023 proběhl, tentokrát v prostorách hotelu Le Relais Saint Michel u francouzského ostrovního hradu Mont-Saint-Michel, již čtvrtý ročník workshopu «Barrande», zaměřeného na česko-francouzskou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje jaderné fyziky.

Hlavním organizátorem workshopu byl Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL) ve spolupráci se svým zřizovatelem, Francouzskou komisí pro energetické alternativy a atomovou energii (CEA), Francouzským institutem v Praze (IFP) při Velvyslanectví Francie v Praze a tým projektu SPIRAL2-CZ z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Téměř 40 účastníků z různých jaderných oborů z Francie a ČR zde prezentovalo své příspěvky a v rámci pracovních skupin se pokusili shrnout vize, rozšiřování a směřování budoucí spolupráce a výzkumu.

barrande23-1

Přednáška prof. Ondřeje Lebedy (zcela vpředu vlevo) na workshopu «Barrande» 2023

Na závěr workshopu se uskutečnil slavnostní ceremoniál s podpisem bilaterální smlouvy o spolupráci mezi ÚJF AV ČR a GANIL/SPIRAL2 v rámci virtuální laboratoře NuAG (Nuclear Astrophysics – radiobioloGy) pro následující roky.

barrande23-2

Podpis smlouvy o spolupráci ředitelem ÚJF AV ČR Ondřejem Svobodou a ředitelkou GANIL/SPIRAL2 Patricií Chomaz

barrande23-3

Závěr podpisového ceremoniálu s koordinátory virtuální laboratoře NuAG