Zahlavi

Publicita projektu

Články

Propagační článek v elektronickém magazínu TŘÍPÓL
Studium extrémních stavů jaderné hmoty

Fotografie z porad, vystoupení a práce na experimentálních zařízeních

Slavnostní předávání ceny za nejlepší dotorskou práci experimentu ALICE.

Slavnostní předávání ceny za nejlepší dotorskou práci experimentu ALICE. Zleva: dr. Federico Antinory (mluvčí experimentu ALICE), prof. Barbara Erazmus (předsedkyně výboru pro nejlepší doktorskou práci), Michael Andreas Winn a Vít Kučera (držitelé ceny experimentu ALICE za rok 2017) a prof. John Harris (předseda kolaboračního výboru ALICE).


Miroslav Šimko na konferenci EPS-HEP
Miroslav Šimko na konferenci EPS-HEP 2017 v Benátkách

Regionální porada experimentu STAR ve Varšavě
Regionální porada experimentu STAR ve Varšavě (27.-29.6.2017)[link]

Porada projektového týmu
Pravidelná porada se studenty

Quark Matter 2014
Doktorand Vit Kučera spolu s Alicí Zimmerman z univerzity v Heidelbergu představují společný poster na konferenci Quark Matter 2014 v Darmstadtu

Martin Adam
Student Martin Adam přednáší na konferenci HEPIX Spring 2015 v Oxfordu Filip Křížek a Roman Pasechnik
Filip Křížek - přednáška v Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze

Peter Filip a Roman Pasechnik
Peter Filip a Roman Pasechnik

Peter Filip
Peter Filip

doktorandi Tomáš Vaňát a Jan Pospíšil
Student Peter Pribeli a doktorandi Tomáš Vaňát a Jan Pospíšil kontrolují průběh ozařování speciálního kabelu pro detektor ALICE

Tomáš Vaňát
Doktorand Tomáš Vaňát prověřuje nastavení pro měření radiační odolnosti chipu FPGA na cyklotronu ÚJF Řež

Jozef Ferencei a doktorandi Tomáš Vaňát a Jan Pospíšil
Jozef Ferencei a doktorandi Tomáš Vaňát a Jan Pospíšil při prohlídce elektronického zabezpečení sběru dat experimentu ALICE

Vystoupení členů projektového týmu na mezinárodních konferencích a poradách

2017

2016

2015

2014

2013

2012