Zahlavi

Útvar ředitele

 

Ředitel

RNDr. Petr Lukáš, CSc.
e-mail: lukas@ujf.cas.cz
tel. : +420 220 941 147

Zástupce ředitele

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.
email: svoboda@ujf.cas.cz
tel. : +420 220 941 147

Vědecký tajemník

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
e-mail: wagner@ujf.cas.cz
tel.: 212 241 682

Sekretariát ředitele

Renáta Eliášová
email: eliasova@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 637

Referát radiační ochrany a bezpečnosti práce

Michal Dobeš
email: mdobes@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 251

Referát informačních technologií

Ing. Petr Škrabal
email: skrabal@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 260

Referát zahraničních styků

Romana Navrátilová
email: r.navratilova@ujf.cas.cz
tel.:+420 266 173 272

Referát projektů SF

Ing. Petr Doubek
email: doubek@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 297

Referát PaM - mzdová účetní

Kateřina Pitrmanová
email: pitrmanova@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 275

Referát PaM - personalistka

Martina Malá
email: mala@ujf.cas.cz
tel.: +420 266 173 268