Zahlavi

Volná místa

Technik radiouhlíkové laboratoře pro projekt RAMSES

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. hledá uchazeče na místo:

Technik radiouhlíkové laboratoře pro projekt RAMSES

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání v oboru chemie
 • nejméně 5 let praxe v analytické laboratoři
 • aktivní znalost AJ
 • práce s PC (minimálně MS Office)
 • zkušenosti s analýzou radionuklidů výhodou

Náplň práce:

 • zpracování vzorků pro analýzu 14C

Nabízíme:

 •         hlavní pracovní poměr na dobu určitou
 •         stabilitu veřejné výzkumné instituce
 •         zkrácenou pracovní dobu (36 hod/týdně – při 100% úvazku)
 •         pět týdnů dovolené + jeden týden dodatkové dovolené
 •         příspěvek na stravování formou stravenek
 •         možnost čerpání fondu FKSP pro volnočasové aktivity a dovolené
 •         možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR

Mzda: 32 000,- Kč brutto

Místo výkonu práce: areál Nemocnice Na Bulovce, Praha 8

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s kopií dokladu o dosaženém vzdělání na e-mailovou adresu kardova@ujf.cas.cz.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení na výše uvedenou pozici do Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tyto údaje budou sloužit pro výběr kandidátů při obsazování dané pozice a po ukončení výběrového řízení budou skartovány.

 

Mzdový/mzdová účetní

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici mzdový/mzdová účetní.

Požadujeme:

 • ÚSO vzdělání ekonomického směru nebo vyšší
 • praxi na pozici mzdová účetní min. 3 roky
 • komunikativní znalost anglického jazyka výhodou
 • znalost mzdové a personální problematiky, orientace v pracovněprávní legislativě a mzdovém účetnictví
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost a zodpovědnost
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)

Pracovní náplň:

 • vedení mzdové agendy
 • práce v programu EGJE
 • kalkulace mzdových prostředků pro granty a výzkumné projekty dle zadání
 • komunikace s úřady
 • zpracování statistických výkazů a přehledů

Nabízíme:

 • práci na hlavní pracovní poměr
 • stabilitu veřejné výzkumné instituce
 • pružná pracovní doba
 • pět týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vzdělávání v rámci platné pracovněprávní legislativy, jazykové kurzy
 • přátelský a příjemný kolektiv v nekomerčním prostředí
 • možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR
 • nástup možný ihned nebo po domluvě

Místo výkonu práce: Řež u Prahy, 21 minut vlakem z centra Prahy - Masarykova nádraží

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis na e-mailovou adresu svoboda@ujf.cas.cz.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení na výše uvedenou pozici do Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tyto údaje budou sloužit pro výběr kandidátů při obsazování dané pozice a po ukončení výběrového řízení budou skartovány.

Klíčový zahraniční vědecký pracovník/pracovnice (KZVP) v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

Klíčový zahraniční vědecký pracovník/pracovnice (KZVP) v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)

V projektu CRREAT (www.crreat.eu) provádíme měření atmosférického záření a ionizujících jevů na satelitech, v letadlech, pomocí bezpilotních vzdušných dopravních prostředků, v monitorovacích vozidlech a na pozemních stanicích.

Projekt CRREAT přispěje k objasnění vzniku blesků, ke zlepšení modelů kosmického počasí, bezpečnosti letecké dopravy a spolehlivosti globálních navigačních systémů.

Náplň práce:

 • Řízení vědeckých aktivit celého týmu, v němž pracuje celkem 15 vědeckých pracovníků ze tří institucí: Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu fyziky atmosféry (ÚFA) AV ČR a Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT

 • Podíl na vědeckých aktivitách týmu, na tvorbě článků a jejich publikaci, prezentaci výsledků na konferencích, přípravě grantových návrhů, pomoc s vedením prací studentů

 Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání z fyziky nebo aplikované matematiky či souvisejících oborů

 • Působení v zahraniční vědecké a výzkumné (VaV) instituci v rámci pěti let (2009-2013), kde pracovník prováděl nezávislý aktivní výzkum alespoň 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

 • Výrazná osobnost ve svém oboru na mezinárodní úrovni, splňující požadavky pro úroveň R3 nebo R4 (Established Researcher/Leading Researcher)

 • Bohatá historie publikační činnosti

 • zkušenosti s vedením, rozvíjením a řízením lidí

 • Prokazatelná úspěšnost v získávání grantů v mezinárodních programech VaV

 • Další zkušenostmi z VaV, standardně požadované pro vedoucí výzkumné pracovníky v prestižních zahraničních pracovištích VaV

 • Znalost AJ na úrovni B2

 Nabízíme:

 • Hlavní pracovní poměr se 100% (v případě zájmu uchazeče i kratším, ale minimálně 50%, tj. 0,5 FTE) úvazkem na dobu určitou do 31.10.2022,  plně realizovaný na pracovišti projektu CRREAT

 • V případě zájmu nabízíme možnost další spolupráce i po skončení projektu

 • 5 týdnů dovolené, poukázky na oběd, podporu volnočasových aktivit, zkrácenou a flexibilní pracovní dobu

 • Možnost částečné úhrady nákladů spojených s přestěhováním

 • Místo výkonu v Praze 8 na oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Maximální měsíční hrubá mzda při plném úvazku: 84 000 Kč

Předpokládané datum nástupu: co nejdříve, nejpozději do června 2021 

Strukturované CV, motivační dopis a reference zasílejte na:

 Ondřej Ploc (ploc@ujf.cas.cz) a Josef Šalamon (salamon@ujf.cas.cz)

Vědecký pracovník ve skupině elektronové spektroskopie

Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

vědeckého pracovníka ve skupině elektronové spektroskopie.

Skupina je zapojena do mezinárodního projektu KATRIN (KArlsruhe TRItium Neutrino experiment). Cílem projektu je experimentální stanovení hmotnosti neutrina s desetinásobnou přesností oproti dosavadním měřením předchůdců. Naše skupina mj. vyvíjí a dodává vysoce stabilní kalibrační zdroje monoenergetických elektronů, které jsou intenzivně využívány pro systematická a monitorovací měření v projektu KATRIN. Další informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách: https://www.katrin.kit.edu , http://www.ujf.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-jaderne-spektroskopie/vyzkum/mereni-hmotnosti-neutrina/

Pozice je vypsána se 100% úvazkem po dobu tří let, pracovní poměr může být po vzájemné dohodě prodlužován. Předpokládané datum zahájení pracovního poměru je 1. ledna 2021.

Popis práce:

-        Účast na přípravě a testování kalibračních zdrojů

-       Účast na analýze experimentálních dat získaných s pomocí zdrojů v měřeních KATRIN

-        Příprava vědeckých článků a prezentací

-        Příprava grantových přihlášek

-        Vedení bakalářských, magisterských či dizertačních prací

-        Spolupráce s partnery projektu KATRIN

Požadujeme:

-        Hodnost Ph.D. v oblasti experimentální jaderné fyziky s praxí v oboru minimálně 4 roky

-        Přímá zkušenost s prací v projektu KATRIN nebo podobném projektu je vítána

-        Znalosti práce s vakuovými aparaturami a měřeními elektrických veličin

-        Schopnost matematického zpracování dat, znalost software Windows, LINUX, ROOT, C++

-        Dobrá znalost angličtiny

-        Schopnost prezentovat výsledky na vědeckých a technických poradách a setkáních

-        Schopnost pracovat v týmu

Žádost o pozici (Adobe, MS Word) musí obsahovat:

-        Žádost o pozici – motivace žádosti

-        Životopis (vzdělání, nynější pozice, eventuální pedagogická zkušenost)

-        Kopie Ph.D. diplomu

-        Publikace žadatele (články, zprávy, prezentace, jiné)

Adresa pro zaslání žádosti o pozici:

                       Oddělení jaderné spektroskopie

                       Ústav jaderné fyziky AV ČR

                       CZ – 250 68 Řež

                       Česká republika

 

Se žadatelem o pozici bude proveden pohovor.

Otázky na vyhlašovanou pozici směřujte prosím na Dr. Drahoslava Vénose, venos@ujf.cas.cz, telefon: +420 212 241 677

Operátor cyklotronu v oddělení urychlovačů

Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec-Řež

hledá uchazeče na místo

operátora urychlovače částic - cyklotronu v oddělení urychlovačů.

 

Pracovní náplň:

-          provoz a obsluha urychlovače

-          údržba technologických částí urychlovače

 

Přednostně hledáme uchazeče s jednou z těchto specializací:

-          elektronik – realizace, oživování a údržba ovládacích, měřících a automatizačních systémů

-          vakuový technik - návrhy, realizace a údržba vakuových systémů

-          mechanik – návrhy, realizace a údržba mechanických a chladicích systémů            

 

Požadujeme:    

-          SŠ technického směru (jaderná fyzika, elektro, strojní)

-          velmi dobré technické schopnosti

-          spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

-          práce na PC (minimálně MS Office)

-          praktické zkušenosti v daném oboru výhodou

-          základní znalost AJ

 

Nabízíme:         

-          zajímavou a různorodou práci

-          možnost odborného růstu (absolvování odborných kurzů a školení)  

-          platové zařazení dle tabulek AV ČR (dosažené vzdělání, praxe)

-          5 týdnů dovolené +1 týden dodatková dovolená

-          příplatek za rizikové prostředí

-          36-ti hodinový pracovní týden - tři dvanáctihodinové směny (i noční)

 

Přihlášky se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání doručte do 31.10. 2020

na adresu: Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i., Referát osobní agendy, Řež 130, 250 68 Husinec-Řež

nebo elektronicky na e-mail: petrzilova@ujf.cas.cz.

 

Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru.

 

 

Operátor(-ka) urychlovače pro laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie (projekt RAMSES)

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec-Řež

vypisuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa operátora(-ku) urychlovače s terminálovým napětím 300 kV pro nově vybudovanou laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie (projekt RAMSES)

 Pracovní náplň:

 • Řízení provozu urychlovače MILEA a kontrola jednotlivých a podpůrných součástí systému (chlazení, vakuum atd.)
 • Měření vzorků a jejich výměna v součinnosti s jednotlivými experimentátory
 • Podíl na přípravě terčů pro stanovení dlouhodobých radionuklidů 10Be, 26Al, 14C, vybraných aktinoidů, zejména 236U, aj.
 • Podíl na vývoji nových analytických postupů
 • Zajištění oprav a servisních činností

 

Požadujeme:

 • VŠ obor elektrotechnika slaboproud, fyzikální elektronika nebo jaderná fyzika
 • Pokročilé znalosti vakuové a počítačové techniky
 • Znalost programování v LabView pro připojení periferií k urychlovači výhodou
 • Znalost angličtiny na úrovni B2, vyšší úroveň výhodou, stejně jako znalost dalšího jazyka
 • Dobrý zdravotní stav (pro zařazení jako Radiační pracovník)
 • Bezúhonnost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • Odborné vzdělávání včetně školení u výrobce urychlovače v zahraničí
 • Jazykové kurzy AV ČR
 • 5 týdnů dovolené
 • Týdenní pracovní doba 36 hodin, pružná pracovní doba
 • Stravenky ve výši 85 Kč
 • Výborný kolektiv spolupracovníků
 • Výše úvazku: 100 %
 • Nástup možný ihned nebo po dohodě

Místo výkonu práce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec-Řež, objekt č. 231

Přihlášky se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání doručte do 31.10. 2020 na adresu Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Referát osobní agendy, Řež 130, 250 68 Husinec-Řež nebo elektronicky na e-mail: kardova@ujf.cas.cz   

Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru.

Správce objektu laboratoře urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec-Řež

vypisuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa správce objektu pro nově vybudovanou laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Pracovní náplň:

 • Zajištění provozu technických zařízení objektu (plynová, tlaková, elektrická, zdvihací)
 • Obsluha technologických zařízení objektu (vzduchotechnika, systém měření a regulace, výměníkové stanice)
 • Preventivní a běžná údržba technologických zařízení, zejména údržba nízkotlaké plynové kotelny a tepelných čerpadel
 • Zajištění oprav a servisních činností
 • Drobné práce elektrikářské, instalatérské a zámečnické
 • Správa systémů vstupu

 

Požadujeme:

 • Mechanik elektrotechnik s výučním listem nebo úplným středním odborným vzděláním (maturita)
 • Osvědčení o zkoušce z vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • Osvědčení topiče nízkotlakého plynového kotle podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
 • Osvědčení jeřábníka/vazače břemen do únosnosti 4 t výhodou
 • Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • Znalost anglického jazyka výhodou
 • Bezúhonnost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost

 

Nabízíme:

 • Zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • Odborné vzdělávání
 • Jazykové kurzy AV ČR
 • 5 týdnů dovolené
 • Týdenní pracovní doba 40 hodin, pružná pracovní doba
 • Stravenky ve výši 85 Kč
 • Výborný kolektiv spolupracovníků
 • Plat: až 30 000,- Kč (dle kvalifikace)
 • Výše úvazku: 100 % nebo částečný
 • Nástup možný ihned nebo po dohodě

Místo výkonu práce: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec-Řež, objekt č. 231

Přihlášky se strukturovaným životopisem doručte do 31.10. 2020 na adresu Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Referát osobní agendy, Řež 130, 250 68 Husinec-Řež nebo elektronicky na e-mail: kardova@ujf.cas.cz

Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru.

Technický pracovník vědy a výzkumu - elektronik, konstruktér

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky, hledá kandidáty na pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – ELEKTRONIK, KONSTRUKTÉR

pro doplnění týmů pracovníků v laboratoři využívající primárně neutronových svazků pro výzkum technologicky významných materiálů.

K charakterizaci materiálů je využíváno neutronové difrakce. Zařízení pro tyto metody sestávají z komplexních měřicích a řídicích systémů, které vyžadují kvalifikované techniky k jejich řízení, údržbě a inovaci.

 

Náplň práce

Elektrotechnická, dokumentační, návrhová a experimentální činnost v rámci Laboratoře neutronové fyziky ÚJF AV ČR (skupina „Neutronová difrakce“). Správa měřicích zařízení, jejich řídících jednotek a periferií, včetně jejich vzájemné komunikace; automatizace experimentů.

 

Požadujeme

 • VŠ/SŠ vzdělání elektrotechnického směru
 • znalost práce s PC: Excel, Word atp.
 • konstruktivní a inovativní myšlení
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • zájem o další vzdělávání
 • znalost anglického jazyka (alespoň pasivní)
 • bezúhonnost

 

Tyto odbornosti jsou výhodou:

 • programování v LabView, Pascal Script, Python, aj.
 • zkušenosti s regulační technikou
 • znalost CAD software (např. Autodesk Inventor, ABB RobotStudio)

 

Nabízíme

 • zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • profesní růst
 • odborné vzdělávání
 • jazykové kurzy AV ČR
 • 5 týdnů dovolené + 1 týden dodatková dovolená
 • týdenní pracovní doba 36 hodin
 • stravenky
 • výborný kolektiv spolupracovníků

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis e-mailem na adresu onf@ujf.cas.cz do 8. 8. 2020. Termín nástupu: co nejdříve, dohoda možná.

Prosíme, uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:
Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v.v.i. se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

 

Kontakt

Kontakt pro případ dotazů k náplni práce:

Dr. J. Šaroun (skupina „Neutronová difrakce“), saroun@ujf.cas.cz, tel.: +420 266 173 140

Kontakt pro případné další dotazy a pro zaslání CV:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky
Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

E-mail: onf@ujf.cas.cz

Tel.: +420 266 173 553

Technický pracovník vědy a výzkumu - elektronik, konstruktér pro Laboratoř Tandetronu

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky, Laboratoř urychlovače Tandetron hledá kandidáta na pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK VĚDY A VÝZKUMU – ELEKTRONIK, KONSTRUKTÉR

pro doplnění technického a realizačního týmu pracujícího na iontových trasách urychlovače Tandetron, které jsou využívány pro charakterizaci a výzkum materiálů za pomoci iontových svazků a jaderných analytických metod a pro provozování a údržbu implantoru.

Náplň práce

Hledáme elektronika pro navrhování, realizaci a opravy analogových i digitálních obvodů s mikroprocesory. Požadujeme schopnost orientace a čtení elektronických schémat a případně jejich navrhování a následnou realizaci elektronických systémů. Předpokládá se schopnost učit se novou problematiku v oboru jaderné spektroskopie, která je na našem pracovišti specifická. Současně se předpokládá po zaškolení práce operátora urychlovače Tandetron (zodpovědnost za spouštění a provoz urychlovače při vědeckých experimentech naplánovaných vědeckými pracovníky laboratoře), dále zaškolení, provoz a údržba iontového implantoru (podobné zařízení jednoduššího charakteru převážně s analogovým ovládáním).

Požadujeme

 • SŠ/VŠ vzdělání elektro-technického směru zaměření na slaboproud
 • základní znalost práce na PC - Excel, Word
 • znalost a zkušenost s provozem analogové elektroniky, opravy a stavba elektroniky
 • praxe minimálně 5 let v oboru bude předností
 • znalost angličtiny na úrovni potřebné pro studium dokumentace a manuálů nutná
 • požadujeme flexibilitu, schopnost učit se novou problematiku a předpoklady pro týmovou práci
 • zájem o další vzdělávání
 • konstruktivní a inovativní myšlení
 • technická zručnost, pečlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • bezúhonnost

Nabízíme

 • zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • profesní růst
 • odborné vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené, stravenky, jazykové kurzy
 • možnost čerpání fondu FKSP pro volnočasové aktivity a dovolené
 • možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR

 

V případě Vašeho zájmu nám do 10.5.2020 zašlete svůj strukturovaný životopis výhradně e-mailem na adresu mackova@ujf.cas.cz. Prosíme, uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem, abychom mohli pracovat s Vámi zaslanými údaji:

Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané ÚJF AV ČR, v. v. i. se sídlem Husinec - Řež, čp. 130, 250 68 Řež byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.

 

Kontakt

Ústav jaderné fyziky AV ČR, Oddělení neutronové fyziky
Husinec – Řež, čp. 130, 250 68 Řež

E-mail: onf@ujf.cas.cz, mackova@ujf.cas.cz

Tel.: +420 266 173 553

Vědecká pracovnice/pracovník do výzkumné skupiny CRL ODZ projektu RAMSES

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

Vědecká pracovnice/pracovník do výzkumné skupiny CRL ODZ projektu RAMSES

Hledáme vědeckou pracovnici / vědeckého pracovníka do týmu projektu RAMSES. Cílem projektu je rozšíření výzkumné infrastruktury ÚJF AV ČR v Řeži a vybudování laboratoře urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS).

 

Náplň práce:

 • aplikace analýz 14C a rozvoj souvisejících analytických metod
 • příprava odborných publikací a prezentace na mezinárodních konferencích
 • příprava grantových aplikací

 

Požadujeme:

 • vědeckou praxi nejméně sedm let v přírodních vědách nebo v příbuzném oboru (například analýza látek v životním prostředí a hodnocení jejich distribuce, analytický chemie, fyzikální chemie)
 • odpovídající publikační aktivitu
 • dobrou znalost angličtiny
 • spolehlivost, pečlivost

 

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr se 100% úvazkem na dobu určitou (1 rok) s perspektivou dalšího prodloužení
 • stabilitu veřejné výzkumné instituce
 • zkrácenou pracovní dobu (36 hod/týdně)
 • pět týdnů dovolené + jeden týden dodatkové dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • možnost čerpání fondu FKSP pro volnočasové aktivity a dovolené
 • možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR
 • příjemný kolektiv

 

Mzda: 56 000,- Kč brutto (při plném úvazku)

 

Nástup: po domluvě během roku 2020

 

Kontakt: brabcova@ujf.cas.cz , prosíme o zaslání CV a kontaktních údajů

Postdoktorand(ka) do výzkumné skupiny CRL ODZ projektu RAMSES

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

Postdoktorand(ka) do výzkumné skupiny CRL ODZ projektu RAMSES

Hledáme mladou vědeckou pracovnici / mladého vědeckého pracovníka do týmu projektu RAMSES. Cílem projektu je rozšíření výzkumné infrastruktury ÚJF AV ČR v Řeži a vybudování laboratoře urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS).

 

Náplň práce:

 • analýzy s využitím chromatografických metod, analýzy stabilních izotopů
 • analýzy 14C ve vybraných typech vzorků
 • příprava odborných publikací a prezentace na mezinárodních konferencích
 • příprava grantových aplikací

 

Požadujeme:

 • ukončené doktorandské studium z přírodních věd (fyzika, chemie) nebo relevantního oboru (postdoktorandská pozice je možná nejdéle po dobu pěti let po ukončení doktorandského studia)
 • zkušenost s chromatografickými metodami a/nebo s analýzami stabilních izotopů
 • dobrou znalost angličtiny

 

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr se 100% úvazkem na dobu určitou (1 rok) s perspektivou dalšího prodloužení
 • stabilitu veřejné výzkumné instituce
 • zkrácenou pracovní dobu (36 hod/týdně)
 • pět týdnů dovolené + jeden týden dodatkové dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • možnost čerpání fondu FKSP pro volnočasové aktivity a dovolené
 • možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR
 • příjemný kolektiv

 

Mzda: 45 000,- Kč brutto (při plném úvazku)

 

Nástup: po domluvě během roku 2020

 

Kontakt: brabcova@ujf.cas.cz , prosíme o zaslání CV a kontaktních údajů

Odborný pracovník v analytické laboratoři: specialista pro HPLC/MS

Náplň práce

Oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. přijme do vědeckého týmu specialistu na HPLC/MS. Hlavní pracovní náplní uchazeče je tvorba analytických metodik na HPLC/MS systému pro nové typy analytů. Oddělení radiofarmak se zabývá přípravou nekonvenčních lékařských radionuklidů a jimi značených sloučenin jakožto potenciálních radiofarmak pro molekulární zobrazování a teranostiku v nukleární medicíně.

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání chemického nebo farmaceutického zaměření
 • Praxe v analytické laboratoři, především s HPLC/MS
 • Zkušenosti práce s radioaktivitou výhodou
 • AJ na dobré komunikativní úrovni, nutná pasivní znalost odborné AJ
 • Uživatelská znalost práce s PC (MS Office)
 • Iniciativa, pracovitost, pečlivost, manuální zručnost, samostatnost, zodpovědnost, schopnost flexibilně reagovat na změny
 • Znalost softwaru Empower výhodou

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní práci s možností osobního rozvoje
 • Profesní růst
 • Atraktivní pracovní prostředí moderní analytické laboratoře s nově instalovaným systémem HPLC/MS
 • Práce s nekonvenčními typy analytů (radioaktivně značené sloučeniny, radiofarmaka, biologické sloučeniny aj.)
 • Systém odměňování při plnění úkolů
 • Odborné vzdělávání
 • 6 týdnů dovolené, jazykové kurzy
 • Možnost kariérního růstu

 

V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem na e-mailovou adresu orf@ujf.cas.cz.