Zahlavi

Rada ÚJF

Předseda Rady

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
e-mail: wagner@ujf.cas.cz
tel.: 212 241 682

Interní členové:

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. (místopředsedkyně)
RNDr. Petr Bydžovský, CSc.
Ing. Marie Davídková, CSc.
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.
doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.
RNDr. Petr Lukáš, CSc.
RNDr. Pavel Strunz

Externí členové:

prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.
prof. Jiří Chýla, CSc.
prof. Ing. Jan John, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Zápisy rady ÚJF

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007