Zahlavi

Rada ÚJF

Předseda Rady

RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
e-mail: wagner@ujf.cas.cz
tel.: 212 241 682

Interní členové:

RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. (místopředsedkyně)
RNDr. Petr Bydžovský, CSc.
Ing. Marie Davídková, CSc.
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.
doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.
RNDr. Petr Lukáš, CSc.
RNDr. Pavel Strunz

Externí členové:

prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.
prof. Jiří Chýla, CSc.
prof. Ing. Jan John, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Stanovisko Rady k zajištění optimální věkové struktury ústavu

Stanovisko v PDF

Zápisy rady ÚJF

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007