Zahlavi

Videa

Videa o urychlovačích Ústavu jaderné fyziky

První představuje všechny urychlovače a hlavně instalaci nového cyklotronu:

Nový cyklotron ÚJF

Druhé pak náš tandetron:

Materiálový výzkum a další aplikace pomocí svazku iontů.

A třetí pak využití cyklotronu pro výzkum a produkci radiofarmak:

Jak cyklotron pomáhá lékařům.