Zahlavi

Akce pro veřejnost

Jaderněchemické odpoledne v Řeži bylo letos online

Součástí Týdne Akademie věd ČR jsou už tradičně Dny otevřených dveří řežského areálu. Letos se uskutečnilo 6. listopadu od 13 do 16 hodin v online podobě, pod názvem Jaderněchemické odpoledne v Řeži. Akci pořádají společně Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR a ÚJV Řež, a. s.

Ve své hodinové části představil V. Wagner nejprve společné počátky ústavu s jeho pozdějším rozdělením na ÚJF a ÚJV. Poté se věnoval minulosti i současné činnosti ÚJF AV ČR i chystaným projektům, například v testování materiálů pro budoucí jaderné reaktory včetně fúzních, či účinků kosmického záření na dozimetrické fantomy lidských těl při vesmírných misích. Popsal výhody, oblasti aplikace a specifika jednotlivých urychlovačů, používaných v ÚJF: cyklotronů U-120M, TR-24, Mikrotronu MT-25, lineárního urychlovače Tandetronu a novinky, urychlovačového hmotnostního spektrometru MILEA, který bude využíván zejména při datování v archeologii a dalších oborech. Zmínil rovněž využívání neutronových kanálů, které má ÚJF pronajaty u řežského jaderného rektoru LVR-15 a slouží jako zdroj termálních neutronů s nízkou energií, ale i k výzkumu magnetických vlastností. Na závěr Wagnerova vystoupení mohli zájemci shlédnout desetiminutový kreslený popularizační dokument Urychlovač částic z 6. série cyklu NezKreslená věda. Celý záznam vystoupení můžete shlédnout na Youtube kanále ÚJF zde.

http://www.ujf.cas.cz/cs/novinky/Jadernechemicke-odpoledne-v-Rezi-bude-letos-online/ 

tydenav-600x300 72dpi

 

VědaFest 2021: z onlinu do reálného světa

Již každoroční venkovní Festival vědy proběhl loni pouze v online podobě, letos ale 8. září opět i fyzicky, pod novým názvem VědaFest a s podtitulem Zábavná vědecká laboratoř na Kulaťáku. Stánek ÚJF AV ČR zde nemohl chybět.

http://www.ujf.cas.cz/cs/novinky/VedaFest-2021-z-onlinu-do-realneho-sveta/

festvedy1a