Zahlavi

Jaderněchemické odpoledne v Řeži bude letos online

02. 11. 2021

Součástí Týdne Akademie věd ČR jsou už tradičně Dny otevřených dveří řežského areálu. Letos se uskuteční 6. listopadu od 13 do 16 hodin v online podobě, pod názvem Jaderněchemické odpoledne v Řeži.

Akci pořádají společně Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR a ÚJV Řež, a. s. V komponovaném pásmu složeném z přednášek a filmů se zájemci dozvědí o historii, významu i současnosti výzkumu v řežském vědeckém údolí v oblastech jaderné fyziky, anorganické chemie a udržitelné energetiky. V jednotlivých blocích promluví vědecký tajemník ÚJF RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Michael Londesborough, Ph.D., z ÚACH a Adam Kecek z ÚJV Řež. Podrobnější informace o akci najdete zde.