Zahlavi

Vzdělávací aktivity

V ÚJF každoročně pracuje kolem 30 doktorandů, 15 diplomantů a 5 studentů nižších ročníků vysokých škol. Téměř 20 pracovníků ÚJF přednese ročně víc než 30 semestrálních kursů na vysokých školách.

Na ÚJF jsou rozšířeny akreditace vybraných doktorských studijních programů Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze.

V ÚJF každoročně proběhne praxe několika zahraničních studentů. Laboratoře ÚJF navštěvují exkurse vysokoškolských i středoškolských studentů.

Spolupráce s Polytechnickou univerzitou v Tomsku

Polytechnická univerzita v Tomsku (TPU) v Rusku je nejstarší technickou univerzitou v Rusku východně od Uralu. Univerzita byla založena v roce 1896 jako Technologický institut Tomsk. Univerzita má více než 22 000 studentů, od roku 2014 je rektorem Petr S. Chubik.

ÚJF intenzivně spolupracuje s TPU již od roku 2011, kdy přijeli první studenti na praxi a posléze zde vypracovávali svoje bakalářské, magisterské a disertační práce. V současné době přijíždí každoročně z TPU kolem šesti studentů. Studenti se na pracovištích ÚJF podílí na výzkumu a získané výsledky slouží jako podklad pro jejich bakalářské, magisterské i disertační práce, které vypracovávají pod vedení školitelů z ÚJF. Hlavní kontaktní osobou pro spolupráci s TPU je paní Světlana Kushpil, CSc. (skushpil@ujf.cas.cz).

 

Vzdělávací aktivity