Zahlavi

Výzkum a vývoj

Velké výzkumné infrastruktury a centra

  • Center of Accelerators and Nuclear Analytical Methods - CANAM
  • The European Spallation Source - ESS Scandinavia - CZ
  • The Facility for Antiproton and Ion Research - FAIR-CZ
  • Systeme de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne - SPIRAL2-CZ
  • Research Center of Cosmic Rays and Radiation Events in the Atmosphere - CRREAT
  • Ultra-trace isotope research in social and environmental studies using accelerator mass spectrometry - RAMSES

Partnerství:
Brookhaven National Laboratory -BNL-CZ
European Organization for Nuclear Research - CERN

Výzkumné projekty
Ústav jaderné fyziky AV ČR je hostitelskou organizací pro celou řadu projektů. Z poslední doby lze jmenovat například mobilitní projekt KINEÓ nebo projekt Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty, oba podpořené z prostředků Evropské unie (OP VVV a OPVK). Z mezinárodních projektů programu Horizon lze jmenovat například projekt Science & Innovation with Neutrons in Europe in 2020 - SINE2020.

Experimentální zařízení
Ústav jaderné fyziky AV ČR je největším provozovatelem urychlovačů v České republice. K největším patří cyklotron TR-24 kanadské firmy ACSI a cyklotron U-120M, pro nižší energie slouží urychlovač Tandetron. Pro experimenty s elektronovými svazky slouží urychlovač Mikrotron. Dalšími významnými experimentálními zařízeními jsou zdroje rychlých neutronů využívající svazky urychlovače U-120M a zařízení pro difrakci a rozptyl neutronů při reaktoru LVR-15.