Zahlavi

FAIR-CZ

25. 03. 2019
Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodní laboratoře FAIR v Darmstadtu (SRN) byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIR GmbH a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. ...
25. 01. 2019
Čtvrté výroční setkání vědeckého poradního výboru (SAC) velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ proběhlo 9. ledna 2019 v budově FJFI ČVUT v Břehové ulici v centru Prahy. ...
11. 12. 2018
Rada FAIRu, řídící orgán (Shareholders´ Assembly) Laboratoře pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR), jednohlasně schválila na svém řádném zasedání 5. prosince 2018 návrh přijmout Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. ...
23. 02. 2018
Video promoting the FAIR with subtitles.
13. 02. 2018
The third annual meeting of the Scientific Advisory Committee (SAC) of the large research infrastructure FAIR-CZ was held in the Charles University, Faculty of Mathematics and Physics conference center House of Professed at Malo-stranské Square ...
31. 01. 2018
These are publications from: GSI Report, The European Physical Journal, Physical Review, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, IEEE SCINT 2017 etc.
18. 10. 2017
Support construction for the ECAL detector has been delivered and installed as a part of the HADES spectrometer in FAIR project, Darmstadt, Germany, at the end of August 2017.
10. 11. 2016
Electromagnetic calorimeter ECAL will operate in about 3 Gauss magnetic field. Used photomultipliers are very sensitive to magnetic field of even less than 1 Gauss and thus magnetic shielding is a needed component of the detector.