Zahlavi

Compressed Baryonic Matter - CBM

Výzkumný program stlačené baryonové hmoty se ve FAIR skládá ze dvou experimentů, studujících horkou a hustou jadernou hmotu: HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) a CBM (experiment Compressed Baryonic Matter).

Experiment HADES je zaměřen na studium hadronových vlastností v médiu, využívajícím dielektronové sondy a sondy tzv. podivných hadronů v prostředí střední multiplicity.

Experiment CBM využije extrémní intenzity svazku těžkých relativistických iontů a tedy i možnosti studovat vzácné reakce a částice v prostředí velké multiplicity. Čeští vědci významně přispívají k výzkumu, vývoji a konstrukci elektromagnetického kalorimetru pro spektrometr HADES a detektoru fragmentů PSD (Projectile Spectator Detector) pro spektrometr CBM.

Tyto experimenty pomocí vysokoenergetických srážek atomových jader na krátký čas napodobí podmínky uvnitř velmi hmotných a hustých objektů, jakými jsou neutronové hvězdy.

HADES zahájil první experimenty již v roce 2019 ve fyzikálním programu FAIR fáze 0, CBM zahájí svůj fyzikální program o čtyři roky později.

 

logo_fair02 eu-msmt