Zahlavi

O projektu

Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research GmbH) je nově budovaná velká evropská výzkumná infrastruktura, která je součástí Cestovní mapy ESFRI (Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury). FAIR s celoevropským významem a působností v oblasti jaderné a hadronové fyziky vzniká v Darmstadtu v návaznosti na výzkum zdejší německé národní laboratoře GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung), jejíž kapacity bude rovněž využívat.

Laboratoř FAIR, jejímž jádrem je urychlovač těžkých iontů SIS100, bude jedinečná zejména díky produkci velmi intenzivních svazků relativistických těžkých iontů, které budou využity mimo jiné k produkci unikátních svazků antiprotonů v akumulačních prstencích, resp. k vytvoření vysoce stlačeného plazmatu nebo k produkci intenzivních svazků radioaktivních jader. Jedním z očekávaných výsledků FAIR je například ověření jaderně-fyzikálního modelu fúze neutronových hvězd generující tzv. gravitační vlny, za jejichž objev byla udělena Nobelova cena za fyziku za rok 2017.

FAIR zahrnuje výzkumné programy ve čtyřech vědeckých pilířích: výzkumu stlačené baryonové hmoty (CBM a HADES); anihilace antiprotonů (PANDA); struktury radioaktivních jader, jaderné astrofyziky a souvisejících reakcí (NuSTAR); atomové a plazmové fyziky i jejich aplikací (APPA).

Česká republika je přidruženým členem FAIRu od března 2019. Česká výzkumná infrastruktura FAIR-CZ, zahrnutá do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (zkráceně: velkých výzkumných infrastruktur ČR) na léta 2016-2022, řeší přístup České republiky k FAIR obecně a zejména přístup české vědecké komunity v jaderné a hadronové fyzice (CBM, HADES, PANDA a NuSTAR), biofyzice a radiobiologii (APPA).

Nepeněžité příspěvky ČR na výstavbu FAIR budou spočívat v dodávkách klíčového vybavení pro elektromagnetický kalorimetr (detektor) ECAL spektrometru HADES, detektor PSD (Projectile Spectator Detector) spektrometru CBM, elektromagnetický PbWO kalorimetr spektrometru PANDA, modulů detektoru GADAST pro NuSTAR a vakuových komponent pro kolaboraci BIOMAT, která je částí výzkumného programu (pilíře) APPA.

Díky FAIR-CZ budou mít výzkumní pracovníci z ČR rovněž možnosti využívat nové technologie vyvinuté v rámci projektů, realizovaných ve všech čtyřech výzkumných pilířích FAIR, a výpočetní centrum Tier3 v hostitelské instituci, které je jedním z národních uzlů sdílených výpočetních sítí GRID. FAIR bude po svém dokončení a uvedení do provozu hrát vedoucí roli v oblasti jaderného a hadronového výzkumu ve světě po několik desetiletí. Poskytne široké vědecké komunitě světově unikátní podmínky, které umožní dosud nerealizovatelná měření, a to jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu.

 

logo_fair02 eu-msmt