Zahlavi

Česká účast

FAIR–CZ je podporován z několika veřejných zdrojů:

  • Provozní náklady, cestovní výdaje na koordinaci investic uskutečněných ve FAIR, školení studentů a účastnické poplatky v experimentech pro všechny účastníky jsou podporovány MŠMT z činnosti pro velké výzkumné infrastruktury (projekty MEYS LM 2015049 a LM2018112).
  • Nepeněžité příspěvky ČR k výstavbě FAIR a vlastní výzkum jsou podpořeny v rámci výzvy č. 02_16_013 pro výzkumné infrastruktury, prioritní osa 1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, MŠMT, název projektu „Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR - OP “, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001677. Navazující projekt nese název „Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast ČR - OP - II.“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016066. Oba projekty jsou podpořeny Evropskými strukturálními a investičními fondy.
  • FAIR je dosud ve výstavbě, informace pro uživatele budou zveřejněny po naplánování prvních experimentů.

 

logo_fair02 eu-msmt