Zahlavi

Technicko-hospodářská správa

Vedoucí THS Jana Svobodová
Asistentka Kateřina Nováková
Referát rozpočtu, finanční účtárny
a operativně technické evidence
Jana Svobodová
Referát MTZ a investic Martin Kocvelda
Referát provozu Zbyněk Johanis