Zahlavi

Vybavení

V roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce laboratoří a vůbec celé budovy. Nyní máme k disposici především

  • radiouhlíkovou datovací laboratoř s mezinárodním kódem CRL (webové stránky můžete navštívit zde), která je provozována ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR
  • laboratoř pro nízkopozaďová měření a práci s radioaktivními materiály 
  • laboratoř pro biofyzikální experimenty

K základnímu vybavení našeho oddělení patří:

  • Fotonové svazky (60Co, 137Cs)
  • Neutronové zdroje
  • Dva kapalné scintilační spektrometry (TriCarb 3170, Quantulus 1220)
  • Počítačový analyzátor obrazu LUCIA G s mikroskopem Leitz a softwarem NIS-Elements 2.30
  • Mikroskopický systém HSP-1000 firmy SEIKO Precision INC vybavený mikroskopem a vyhodnocovacím softwarem HspFit
  • Základní vybavení pro radiační metrologii a měření ve směsných polích záření, včetně neutronů a vysokoenergetického záření
  • Tkáňově ekvivalentní proporcionální počítač HAWK pro měření ve smíšených radiačních polích