Zahlavi

Autorizované metrologické středisko

Autorizované metrologické středisko K111 Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. poskytuje metrologické služby podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. Jedná se hlavně o periodické ověřování stanovených měřidel dle vyhlášky č. 345/2002 Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu.

Naše metrologické středisko ověřuje měřidla uvedená v příloze zmíněné vyhlášky pod položkami:

8.3. Měřidla používaná pro stanovení diagnostických a terapeutických dávek při lékařském ozáření.

8.7. Nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní.

Zákazníky našeho metrologického střediska jsou převážně radioterapeutická oddělení nemocnic, využívají je i zákazníci z oblasti průmyslu a obchodu. Služby jsou poskytovány za úplatu dle platného ceníku a to na adrese:

AMS K111
Oddělení dozimetrie záření
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Na Truhlářce 39/64
180 00 Praha 8
Tel.: 266 177 215
e-mail: rwagner@ujf.cas.cz
 

Přístrojové vybavení AMS K111: ozařovač Chisostat SO 01 s radionuklidovým zdrojem Co-60 s energií 200 fJ (1.25MeV), ozařovače Chisotron A a B s radionuklidovými zdroji Co-60 a Cs-137, elektrometr Unidos E, typ T10010, dutinová ionizační komora NE 2571, vodní fantom typu IAEA 30x30x30 cm a další.

 Autorizované metrologické středisko K111 pro svou činnost disponuje potřebnými povoleními a certifikáty.