Zahlavi

Novinky

21. 05. 2020
Před rokem se laboratoři CRL podařilo datovat nejstarší dosud objevenou jeskynní kresbu v ČR, starou přes 6000 let a nalezenou v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu. Teď laťka padla podruhé: černé čáry na kameni Mozek v téže jeskyni mají 7000 let.
05. 09. 2019
V Národním technickém muzeu v Praze se koná 26. září 2019 od 9.00 hodin celodenní odborný seminář při příležitosti 100 let od založení Radiologického ústavu a 60 let od založení Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů (ÚVVVR).
30. 08. 2019
ENVIRA 2019, mezinárodní konference o radioaktivitě v životním prostředí, pořádaná ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě, European Academy of Sciences and Art, International Union of Radioecology a ...
02. 07. 2019
V pátek 5. července 2019 bude na oběžnou dráhu kolem Země vysláno spolu s meteorologickou družicí Meteor 2-2 dalších čtyřicet malých družic. ...
27. 06. 2019
Výzkum nápisů a kreseb ve Staré Kateřinské jeskyni v severní části Moravského krasu probíhá od roku 2017 ve spolupráci Správy jeskyní ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a laboratoře CRL, provozované společně Ústavem jaderné fyziky a ...
05. 02. 2019
S lítostí oznamujeme, že náš kolega Bohumil Vlček zemřel po krátké nemoci v úterý 5. února.
10. 12. 2018
Radiouhlíková laboratoř začala s datováním podkladové tkaniny tzv. „Libereckého kodexu“.
07. 12. 2018
Pavel I. Zarubin z SÚJV (Dubna, Ruská federace) přednesl seminář o novinkách ve výzkumu pomocí jaderných emulzí a společných činnostech s Oddělení dozimetrie záření.
26. 11. 2018
Při příležitosti 120 let od narození významného vědce, polárníka a spisovatele, akademika prof. RNDr. Františka Běhounka, DrSc., byla v úterý 13. ...
17. 11. 2018
Seminář o měření kosmického záření a souvisejících tématech, pořádaný oddělením dozimetrie záření ÚJF AV ČR, proběhl 16. listopadu 2018 ve Vile Lanna v Praze. ...
29. 10. 2018
Srdečně vás zveme na slavnostní odhalení pamětní desky akademiku Františku Běhounkovi na budově ODZ v úterý 13. listopadu v 16.00.
29. 10. 2018