Zahlavi

Prohlášení o přístupnosti

Posláním webového portálu ÚJF AV ČR, v. v. i., je přinášet důležité informace z dění v ústavu všem návštěvníkům webu. Webový portál ÚJF z tohoto důvodu dodržuje Pravidla tvorby přístupného webu, publikovaná v souladu s novelou Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Webový portál ÚJF se řídí metodickými pokyny Ministerstva vnitra ČR k vyhlášce č. 64/2008 Sb., normami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) a metodickými pokyny Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR).

Obsah webového portálu je kódován pomocí syntaxe XHTML 1.0 Transitional, grafická podoba je vytvářena pomocí kaskádových stylů (CSS) dle konsorcia W3C, portál dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Velikosti textů jsou definovány tak, aby je bylo možné jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například při stisknuté klávese CTRL + posun kolečka myši).

Nedílnou součástí webové prezentace ÚJF je rovněž CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, pomocí klávesové zkratky Ctrl + P,  či přes menu Soubor - Tisk).

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami (formou alternativního obsahu).

Výjimky z přístupnosti

Informace v jiných formátech

Ve webovém portálu ÚJF se mohou vyskytnout data prezentována v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy, které vedou na tyto soubory, jsou v textu označeny buď upozorněním, jaký je cíl odkazu, či příslušnou ikonou s označením obsahu tohoto odkazu.

Formáty dokumentů v tomto portálu:

  • PDF - pro tento formát je zdarma ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - dokumenty lze prohlížet pomocí programů Open Office (zdarma), či společnost Microsoft ke svým produktům řady Office poskytuje prohlížeče volně ke stažení.
  • RTF - lze otevřít či upravovat pomocí většiny textových editorů.
  • ZIP - soubory komprimované z důvodu velikosti. K jejich rozbalení je dostupné velké množství programů.

Kontakt na technického správce portálu

Pokud v našem webovém portálu naleznete cokoliv, co neodpovídá požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, abychom mohli tyto nedostatky co nejdříve odstranit.