Zahlavi

Mikroskop HSP-1000

V roce 2009 Oddělení dozimetrie záření zakoupilo od japonské firmy SEIKO Precision vysoko rychlostní optický mikroskop určený ke snímání a digitalizaci velkých ploch (řádově cm2). Vysoká rychlost snímání je umožněna nahrazením klasické CCD kamery (tzv. charge couple device) lineárním snímacím zařízením s vysokým rozlišením. Tím bylo dosařeno až padesátkrát větší rychlosti než s obdobnými CCD systémy. Počítačem kontrolované automatické zaostřování spolu s pohybem ve všech třech směrech umožňuje snímání vzorků s různou tloušťkou.


Mikroskop s pohyblivým stolkem na umístění vzorků

 

Mikroskop obsahuje světelné zdroje pro práci v režimech průchozího i odraženého světla a dva objektivy se zvětšením 10x a 20x. Při maximálním celkovm zvětšení mikroskopu 200x, je jeho rozlišení 0.35 mikrometrů na pixel. K dispozici máme software umožňující automatické vyhodnocování parametrů objektů. Podrobnější informace o parametrech naleznete například v [1] a [2].
HSP-1000 je unikátní optický mikroskopický systém, který má velký potenciál nejen v oblasti vyhodnocování leptaných detektorů stop v pevné fázi, ale i v biologickém výzkumu a podobně. V Evropě se jedná o jediný mikroskop svého druhu. Pokud Vás náš mikroskop zaujal anebo by Vám mohl být užitečný pro Vaše účely, ať už výzkumné či komerční, prosím, kontaktujte nás na ambrozova@ujf.cas.cz.

[1] Yasuda, N. et al.: Development of a high speed imaging microscope and new software for nuclear track detector analysis, Radiation Measurements 40 (2005), 311-315.
[2] webové stránky SEIKO-Precision

Software k analýze obrazu, v tomto případě povrch leptaného detektoru stop se stopami těžkých iontů