Zahlavi

Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions - NuSTAR

Výzkumný program NuSTAR je věnován studiu struktury jader, jaderné astrofyziky a reakcí s nimi spojených. Komunitu NuSTAR tvoří 700 vědců ze 170 institucí celého světa. Důraz je kladen na použití svazků různých druhů radioaktivních jader, separovaných a identifikovaných pomocí Superconducting FRagment Separatoru (Super-FRS), ústředního prvku všech experimentů NuSTAR.

Experimentální výzkum českých týmů bude prováděn přímo na Super-FRS a odpovídajících zařízeních, jejichž komponenty vyvíjejí mimo jiné i čeští vědci (GADAST) a bude zaměřen na hledání nových typů radioaktivity (neutronový rozpad, dvojitý neutronový rozpad aj.).

Jedna z českých skupin bude pracovat na čistě teoretickém výzkumu s využitím výstupů reálně proběhlých experimentů NuSTAR. Hodlá studovat a popsat strukturu neutronových hvězd vytvořením jejich počítačových modelů.

 

logo_fair02 eu-msmt