Zahlavi

Výzkumné projekty

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Evropské strukturální a investiční fondy)

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008491
Název projektu: Fyzici v pohybu (KINEÓ)

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017163
Název projektu: Fyzici v pohybu (KINEÓ) II.

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0207
Název projektu: Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty

 

Projekty rámcového programu HORIZON 2020

Science & Innovation with Neutrons in Europe in 2020 (SINE 2020, administrátor v ÚJF: P. Strunz)

Projekty 7. rámcového programu

ERINDA (V. Wagner)

ENSAR (J. Mrázek)

NMI3-II (P. Mikula)

F4E (J. Mrázek)

Projekty TAČR

Značení rekombinantních fragmentů protilátek pomocí mikrofluidních systémů (RAFvonMicrofluidsyst, TA02010797) (O. Lebeda)

FCB-modul pro konverzi radionuklidu F-18 na elektrofilní formu (FCB TA03010315) (D. Seifert)

 

Projekty velkých evropských infrastrukturních zařízení

ESS (J. Šaroun)