Zahlavi

Novinky

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
23. 03. 2020

Pracovníku ÚJF Mgr. Drahoši Vénosovi, CSc. se i v současné složité situaci podařilo dodat do německého Karlsruhe nový silný zdroj plynného 83mKr, vytvořený v ÚJF. Tento zdroj je nezbytný pro třetí šedesátidenní měření hmotnosti neutrina v experimentu KATRIN, které začalo před několika dny v Technologickém ústavu v Karlsruhe (KIT).

10. 02. 2020

Applied Nuclear Physics Conference (ANPC) vydala svůj již druhý informační cirkulář. Konference ANPC 2020, připravovaná sekcí jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS) a ÚJF jako hlavním organizátorem, proběhne od 13. do 18. září 2020 v Praze na Fakultě architektury ČVUT. 

09. 12. 2019

V úterý 3. prosince proběhla ve zcela zaplněné zasedací místnosti ÚJF dvouhodinová minikonference s autorskými prezentacemi sedmi prací a souborů prací našich vědeckých pracovníků, přihlášených do soutěže o letošní cenu ÚJF AV ČR.

29. 11. 2019

Listopadový Den otevřených dveří uspořádaly opět po roce v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR společně čtyři instituce řežského areálu: Ústav jaderné fyziky (ÚJF) a Ústav anorganické chemie (ÚOCH) AV ČR, dále ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež.

07. 11. 2019

Cenu Nadačního fondu na podporu vědy Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 v oboru matematika získal za výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci Vladimir Lotoreichik, Ph.D. z oddělení teoretické fyziky ÚJF.

17. 10. 2019

Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR 2019 získal projekt, na němž se v letech 2016-2018 podíleli vědci z Laboratoře Tandetronu (LT), součásti infrastruktury CANAM. Hlavním řešitelem projektu Použití iontových svazků pro modifikace struktur založených na grafenu byl doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., z VŠCHT v Praze – Fakulty chemické technologie, jeho spoluřešitelkou byla doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. z ÚJF AV ČR, vedoucí LT. 

14. 10. 2019

V šestém ročníku soutěže AV ČR Věda fotogenická byly třikrát oceněny i snímky dvou pracovníků ÚJF. Michal Dobeš získal 1. místo v kategorii Ceny Akademické rady za snímek Nafoukaný skokan a sdílené druhé místo (vedle A. Braunové z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR) v kategorii Vědci a jejich hobby za snímek Strach. Sdílené třetí místo v této kategorii (vedle P. Palečkové z Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR) získal Roman Garba za snímek Jako z jiné planety. Letos do soutěže přihlásilo 98 zaměstnanců pracovišť Akademie věd ČR s 350 snímky.

03. 10. 2019

Již tradiční součástí Týdne vědy a techniky AV ČR, který proběhne od 11. do 17. listopadu 2019, bude i Den otevřených dveří v řežském areálu. Uspořádají jej ve dnech 15.-16. listopadu společně ÚJF AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR, ÚJV Řež, a.s., a Centrum výzkumu Řež s.r.o.

23. 09. 2019

ÚJF AV ČR  je hlavním organizátorem Applied Nuclear Physics Conference 2020, která se bude konat v Praze od 13. do 18. září 2020. Máme tu čest, že divize jaderné fyziky Evropské fyzikální společnosti vybrala právě náš ústav, aby uvedl nově vzniklou konferenci, jejímž úkolem je představit širokou škálu aplikací jaderné fyziky v oborech materiálového výzkumu, lékařství, kosmických technologií, technologií pro nové zdroje a uchovávání energie i pro studium a konzervaci předmětů kulturního dědictví.

23. 09. 2019

Ve čtvrtek 19. září slavnostně předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová v secesní Knihovně AV ČR na Národní třídě v centru Prahy titul doktora věd (DSc.) deseti mimořádných vědcům a vědkyním. Mezi nimi byla i pracovnice ÚJF Nina V. Shevchenko, Ph.D., která obhájila disertaci nazvanou „Antikaon-nucleon interaction and different properties of the KNN and KKN systems“.

16. 09. 2019

Neutrina jsou důležitými elementárními částicemi, bez kterých by například nemohla ve Slunci probíhat termojaderná reakce – jedna z podmínek života na naší Zemi. Vědci již objevili řadu vlastností neutrin, ale přes mnohaleté úsilí dosud určili jejich hmotnost jen v hrubých mezích. O desetinásobné zvýšení citlivosti „neutrinových vah“ usiluje mezinárodní projekt KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino experiment), jehož spoluzakladateli jsou i vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Ti pro KATRIN vyvinuli přesné zdroje monoenergetických elektronů.

05. 09. 2019

V Národním technickém muzeu v Praze se koná 26. září 2019 od 9.00 hodin celodenní odborný seminář při příležitosti 100 let od založení Radiologického ústavu a 60 let od založení Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů (ÚVVVR). 

27. 08. 2019

Časopis Nature Physics, nejdůležitější fyzikální periodikum s pětiletým impakt faktorem 21.8, publikoval ve svém červencovém čísle článek o výzkumu husté baryonové hmoty s virtuálními fotony (Probing dense baryon-rich matter with virtual photons). Článek je kolektivním dílem vědců z kolaborace HADES, součásti projektu FAIR. Mezi spoluautory je i několik pracovníků ÚJF, pracujících na projektu FAIR-CZ: A. Kugler, P. Tlustý, O. Svoboda, V. Wagner, L. Chlad, P. Rodriguez-Ramos a J. G. Sobolev.

02. 07. 2019

V pátek 5. července 2019 bude na oběžnou dráhu kolem Země vysláno spolu s meteorologickou družicí Meteor 2-2 dalších čtyřicet malých družic. Jednou z nich je i družice Socrat-R, na jejíž instrumentaci se podílely také české akademické instituce a firmy.

27. 06. 2019

Výzkum nápisů a kreseb ve Staré Kateřinské jeskyni v severní části Moravského krasu probíhá od roku 2017 ve spolupráci Správy jeskyní ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a laboratoře CRL, provozované společně Ústavem jaderné fyziky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha.

18. 06. 2019

Od 6. do 8. června 2019 se na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech uskutečnil další, již 5. ročník Veletrhu vědy, popularizační akce Akademie věd ČR. ÚJF zde po předchozích úspěšných ročnících nemohl chybět.

06. 05. 2019

Srdečně zveme 14. května 2019 na vzpomínkové setkání k 100. výročí narození zakladatele řežského areálu a prvního ředitele ÚJF ČSAV, prof. Čestmíra Šimáně. Na akci se kromě ÚJF AV ČR spolupodílí rovněž ÚJV Řež a. s., Centrum výzkumu Řež a Obec Husinec-Řež.

30. 04. 2019

Na jaře letošního roku byly v rámci projektu RAMSES („Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“, tj. AMS), financovaného z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zahájeny stavební práce na objektu 231 pro novou laboratoř AMS.

08. 04. 2019

V pátek 5. dubna 2019 navštívil premiér Andrej Babiš areál výzkumných ústavů v Řeži. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., navštívil nové pracoviště urychlovače cyklotron TR-24 a seznámil se s jeho využitím v oblasti energetického výzkumu a hledání nových perspektivních radiofarmak.

25. 03. 2019

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodní laboratoře FAIR v Darmstadtu (SRN) byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIR GmbH a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o přijetí České republiky jako prvního aspirantského člena FAIR. ÚJF byl delegován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zastupování zájmů ČR ve FAIRu a koordinuje práci české vědecké komunity do něj zapojené.

15. 01. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví ČR udělil 31. října 2018 patent vynálezu, přihlášenému pod názvem Způsob určování druhu ionizujícího záření a zapojení k provádění tohoto způsobu. Vynález byl zveřejněn 12. prosince 2018 v patentovém Věstníku č. 50/2018.

10. 12. 2018

Radiouhlíková laboratoř začala s datováním podkladové tkaniny tzv. „Libereckého kodexu“.

26. 11. 2018

Při příležitosti 120 let od narození významného vědce, polárníka a spisovatele, akademika prof. RNDr. Františka Běhounka, DrSc., byla v úterý 13. listopadu 2018 slavnostně odhalena jeho pamětní deska na budově oddělení dozimetrie záření ÚJF v areálu Nemocnice Na Bulovce.

29. 10. 2018

Při příležitosti letošního 50. výročí založení časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry požádala jeho redakce o referát do speciálního čísla vybrané přispěvatele, mezi nimi i našeho pracovníka Jana Kučeru. Jeho příspěvek „Activation analysis in Czechoslovakia and in the Czech Republic: more than 50 years of activities“ je již dostupný on-line (viz: https://doi.org/10.1007/s10967-018-6257-7).

29. 10. 2018
Srdečně vás zveme na slavnostní odhalení pamětní desky akademiku Františku Běhounkovi na budově ODZ v úterý 13. listopadu v 16.00.
04. 10. 2018

Opět po roce v rámci Týdne vědy a techniky proběhne od 9. do 10. listopadu tradiční Den otevřených dveří v řežském areálu, na němž se podílí kromě ÚJF AV ČR i ÚJV ŘežCentrum výzkumu Řež a Ústav anorganické chemie AV ČR.

27. 09. 2018

Ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka na veltruském Městském úřadě v Palackého ulici můžete až do 11. října vidět komorní výstavu fotografií Michala Dobeše, vedoucího Referátu radiační ochrany a bezpečnosti práce ÚJF.

07. 09. 2018

Náš stánek, přesněji řečeno stan, jste mohli vidět 5. září po celý den na letošním 6. ročníku Festivalu vědy s podtitulem „zábavná (nejen) vědecko-technická laboratoř na Kulaťáku“, kterou pořádá ČVUT na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích nedaleko svého areálu.

30. 07. 2018

Na letošním ročníku zřejmě největšího tuzemského hudebního festivalu Colours of Ostrava 2018 se od 18. do 21. července v rámci tzv. Science Garden poprvé představil i ÚJF. Stalo se tak v rámci aktivit neformální popularizační skupiny IPPOG ČR, sdružující kromě našich pracovníků i zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy (MFF UK), Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT), Slezské univerzity v Opavě (FPF SU) a Univerzity Palackého v Olomouci (SLO UP).

28. 06. 2018

Ing. Martina Klímová obdržela při slavnostní promoci 26. června ocenění a finanční odměnu za nejlepší diplomovou práci Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze ...

26. 06. 2018

V týdnu 12.–15. června 2018 se v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) v USA konala tradiční konference “RHIC/AGS Annual Users' Meeting”. Na této konferenci byly prezentovány nejnovější výsledky z vědeckého programu na urychlovačích RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) a AGS (Alternating Gradient Synchrotron) v BNL za uplynulý rok zahrnující produkci těžkých kvarků a kvarkonií, výsledky studia fázového diagramu jaderné hmoty, malých srážkových systémů, jetů a spinu protonu.

25. 06. 2018

Již potřetí jsme se stánkem ÚJF zúčastnili Veletrhu vědy, popularizační akce pořádané Akademií věd ČR v rámci projektu Otevřená věda. Proběhl od čtvrtka 7. do soboty 9. června ve dvou halách veletržního areálu PVA EXPO v pražských Letňanech. Stánek připravovali již od středečního odpoledne Vladimír Semián a Miroslav Dočkal s Martinou Lužovou, která na Veletrh dorazila s kufry přímo ze své stáže v ruské Dubně, a díky pomoci Jaroslava Laufky, který zajistil odvoz nás i materiálu. Náš stánek byl opět poměrně malý, ale o to větší byl chvílemi počet zájemců před ním. Protože to nebylo poprvé, pořadatelé s tím počítali a nechali před stánkem dostatek volného prostoru, což se ukázalo jako velmi prozíravé.

15. 06. 2018

V německém Technologickém ústavu Karlsruhe (KIT) oficiálně zahajuje v pondělí 11. června 2018 měření spektrometr KATRIN (The KArlsruhe TRItium Neutrino experiment).

08. 06. 2018

ÚJF AV ČR vás srdečně zve na veřejnou přednášku, kterou prosloví Prof. John Womersley, generální ředitel ESS ERIC, 15. června ve Velkém sále Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

24. 04. 2018

Prosluněná jarní nálada provázela návštěvu předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. V doprovodu místopředsedy Jana Řídkého a dalších členů Akademické rady se seznámila s vývojem a úspěchy našeho ústavu v posledních letech.

21. 03. 2018

Urychlovač Mikrotron MT-25 na detašovaném pracovišti ÚJF v karlínském tunelu v Praze pomohl pracovníkovi Muzea Karlovy Vary odpovědět na otázku, zda je nalezený náramek z pozdní doby bronzové z kůry stromu nebo z kůže. Náramek, umístěný v depozitáři zmíněného muzea, pochází z hradiště v katastru Karlových Varů-Drahovic.

17. 01. 2018

ÚJF AV ČR vyhlásil vítěze soutěže o nejlepší práci pracovníků ústavu za poslední tři roky. Přihlášeno bylo osm prací a souborů prací, minikonference s prezentacemi prací proběhla 8. ledna 2018. Grémium po podrobné diskusi o obsahu a významu prací a hlasování doporučilo následující pořadí, které bylo poté schváleno ředitelem ÚJF P. Lukášem.

 

11. 12. 2017

Tým Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR uskutečnil dne 29. listopadu 2017 mezinárodní experiment, sledující vliv kosmického záření v letecké přepravě. Čeští odborníci společně s kolegy z devíti zemí srovnávali přímo za letu metody a přístroje používané k měření tohoto záření.

03. 12. 2017

ÚJF AV ČR se účastní mezinárodního projektu SINE 2020 (Science Innovation with Neutrons in Europe in 2020), patřícího do rámcového programu HORIZON 2020. Společnou akcí SINE2020 a organizací GEMS, Accelerate, Baltic Tram, Calipso plus, NFFA a Enterprise Network bude fórum SYNERGI2018 (Synchrotron and Neutron Radiation Go Industrial) s podtitulem New analytical tools for engineering material science, které proběhne od 8. do 9. března 2018 v amsterodamském NEMO Science Museum.

26. 11. 2017

Oddělení dozimetrie záření ÚJF AV ČR zve na seminář o kosmickém záření a ochraně posádek během vesmírných misí, který se bude konat v pondělí 18. prosince 2017 od 9.00 v konferenčním sále 206 Akademie věd ČR (Národní 3, Praha).

22. 10. 2017

V době od 6. do 12. listopadu se koná Týden vědy a techniky, což je největší vědecký festival v České republice. Během něj proběhne velký počet přednášek, dnů otevřených dveří, výstav i besed. Také letos se do pořádání zapojíme organizací Dnů otevřených dveří v řežském areálu. Kompletní informace o festivalu je na stránkách Týdne vědy a techniky, zde si lze vybrat akce, které můžete navštívit i se svými rodinami.

17. 10. 2017

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 se v areálu v Řeži uskuteční tradiční Den otevřených dveří.

Pátek 10. 11. je vyhrazen pro objednané školní výpravy, v sobotu 11. 11. budou pracoviště k dispozici pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..

27. 08. 2017

Čeští vědci z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. a z Českého vysokého učení technického v Praze spolu s kolegy z dalších dvanácti zemí účastnících se experimentu STAR ukázali, že kvark gluonové plazma je tekutinou s největší známou vířivostí. Práci publikoval ve svém prvním srpnovém čísle prestižní časopis Nature, který tento výsledek umístil na svou titulní stranu. Význam tohoto objevu umožní lepší pochopení vlastností vesmírné hmoty krátce po velkém třesku a tím i jejího dalšího vývoje.

03. 08. 2017

V Technologickém ústavu Karlsruhe (KIT) se dokončuje výstavba rozsáhlého experimentálního zařízení KATRIN (zařízení má délku 70 m), jehož cílem je změřit hmotnost nejhojnější částice ve vesmíru - neutrina. Zprávu o prvních zkouškách tohoto unikátního zařízení zveřejnily NOVINKY ÚJF  27. 10. 2016. V červenci 2017 proběhly první komplexní zkoušky KATRIN monoenergetickými elektrony ze zdrojů vyvinutých v ÚJF.

03. 08. 2017

Cenu experimentu ALICE za nejlepší Ph.D. práci v roce 2017 obdržel náš kolega Vít Kučera.Experiment ALICE využívá největší urychlovač LHC v laboratoři CERN. Ten je zaměřen hlavně na studium velmi horké a husté hmoty vznikající při srážkách jader olova na tomto urychlovači. Studuje však produkci částic, které vznikají při těchto srážkách, ale i při srážkách protonu. Práce Vítka Kučery byla zaměřena na studium podivných částic ve výtryscích vznikajících při těchto srážkách právě s využitím systému detektoru ALICE.

11. 07. 2017

Řež, June 16, 2017: Nuclear Physics Institute of the Czech Academy of Sciences (NPI), v. v. i. hosted the very prestigious action. The 73nd board  meeting of the Nuclear Physics Division (NPD) of the European Physical Society (EPS) was held on June 13-14, 2017 in NPI (Řež) and in Villa Lanna in Prague.

10. 07. 2017

Řež, 12. června 2017: Projekt Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky (BNL-CZ) odstartoval 1. června 2017. Je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů – Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání (Výzva 013) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

19. 06. 2017

Již druhým rokem se ÚJF zapojil do organizování Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd ČR ve výstavním areálu v pražských Letňanech. Tentokrát veletrh probíhal od 8. do 10. června. Náš stánek měl velice výhodnou polohu blízko hojně navštěvované ukázky 3D virtuální reality. Předváděla totiž virtuální exkurzi k reaktoru LVR-15, který patří Centru výzkumu Řež, a k našemu zařízení, využívajícímu neutronové kanály tohoto reaktoru. I proto byl náš stánek hojně navštěvován, díky čemuž se objevil i v úvodní pozvánce na veletrh ve čtvrtek ráno před jeho zahájením na obrazovce ČT24.

Zajištění záběrů potřebných pro vytvoření virtuální reality, která vznikla díky spolupráci s kolegy z Centra výzkumu Řež, a odborná pomoc při vytváření scénáře byla naším dalším příspěvkem pro program veletrhu.

15. 03. 2017

Dne 18. 3. 2017 v 10:00 bude vypuštěn z letiště Dlouhá Lhota u Příbrami stratosférický balón Fík 2, v jehož gondole poletí nový dozimetrický systém pro výzkum kosmického záření ve vyšších vrstvách atmosféry.

Více info zde.

11. 03. 2017

A new European structural funds research project on high-energy physics in atmosphere started in Czech Republic.

22. 02. 2017

V minulém roce publikovali naši kolegové v rámci široké mezinárodní spolupráce další výsledky z podrobného výzkumu ostatků Tychona Brahe. Marek Janáč připravil s kolegou Janem Kučerou, který vedl skupinu z našeho ústavu, nový audio-článek v časopisu Vesmír o našem výzkumu.

01. 02. 2017

Praha, 19. ledna 2017 : Již druhé setkání Vědeckého poradního výboru (SAC) velké výzkumné infrastruktury FAIR-CZ proběhl ve Vile Lanna 19. ledna.

FAIR-CZ je český příspěvek do fascinujícího mezinárodního počinu, stavby zcela nové Laboratoře pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty (FAIR), stavěné blízko německého Darmstadtu v rámci GSI (Helmoltz centrum pro výzkum s těžkými ionty). Členové SAC, přední, mezinárodně uznávaní vědci Paolo Giubellino, James Rittman a Joachim Stroth poskytovali rady jak managementu, tak vědcům českého týmu, který realizuje FAIR-CZ.

05. 12. 2016

NPI scientists participated on the preparation of the topical paper titled "Nuclear Physics for Cultural Heritage", which was realized by the Nuclear Physics Board of the European Physical Society.

05. 12. 2016

Náš kolega Pavel Exner dostal Cenu Neuron za přínos světové vědě za rok 2016. Ve zdůvodnění ocenění se píše, že Pavel Exner mezinárodní věhlas získal v oboru matematické fyziky. Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC), která uděluje těm nejlepším vědcům velkorysé granty. Teprve nedávno skončilo jeho funkční období v pozici viceprezidenta. Nyní tak obdržel Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika. Podrobnější informace lze nalézt v informacích právě o kolegovi Exnerovi na stránkách Nadace Ceny Neuron.

14. 11. 2016

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR se rozvinul v největší vědecký festival v České republice. Motto letošního ročníku, který je již šestnáctým, je „Za hranice neznámého“. Odstartoval dne 1. listopadu a skončil v neděli 13. listopadu 2016. Vzhledem k velkému počtu akcí trvá nyní i přes zachování tradičního názvu dva týdny.

31. 10. 2016

V době od 1. do 13. listopadu probíhá Týden vědy a techniky, což je největší vědecký festival v České republice.  Moto toho letošního je „Za hranice známého“. Probíhá velký počet přednášek, dní otevřených dveří, výstav i besed. Také letos se pořádání účastní naši kolegové, ať už jako přednášející nebo při organizaci Dnů otevřený dveří v řežském areálu.V tomto roce se přihlásil zvláště velký počet škol. Kompletní informace o festivalu je na stránkách Týdne vědy a techniky, zde si lze vybrat akce, které můžete navštívit i se svými rodinami.

27. 10. 2016

I když jsou neutrina spolu s fotony zřejmě nejpočetnějšími elementárními částicemi ve vesmíru, jejich klidovou hmotnost dosud neznáme.  Teoretici po léta předpokládali, že klidová hmotnost neutrin je nulová a žádné měření to nevyvracelo. Později však experimentátoři spolehlivě prokázali, že jednotlivé druhy neutrina se mezi sebou vzájemně přeměňují. Tento objev neutrinových oscilací, oceněný v roce 2015 Novelovou cenou za fyziku, však znamená, že hmotnost alespoň některých neutrinových stavů se musí od nuly lišit.

20. 09. 2016

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 se v areálu v Řeži uskuteční tradiční Den otevřených dveří.

Pátek 4. 11. je vyhrazen pro objednané školní výpravy, v sobotu 5. 11. budou pracoviště k dispozici pro zájemce z řad široké veřejnosti. Na akci se podílí ÚJV Řež, a. s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i..

15. 09. 2016

29. Symposium o fúzních technologiích (SOFT 2016) proběhlo ve dnech 5. až 9. září 2016 v pražském Kongresovém centru. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. se sympozia účastnil v rámci konsorcia Česká fúze, vedeného Ústavem fyziky plazmatu AVČR, v.v.i. Na stánku konsorcia jsme prezentovali naše experimenty a zařízení relevantní k fúzní problematice. Svou troškou do mlýna jsme také přispěli tzv. „technickým výletem“ do Řeže.

01. 09. 2016

Ve dnech 29. srpna až 2. září 2016 probíhá jako vždy na přelomu léta a podzimu již 28. ročník školy „Indian Summer School“. Ten letošní je pořádán společně s Ústavem jaderné a částicové fyziky MFF UK v Praze a probíhá v její budově v Troji.

01. 06. 2016

Od čtvrtku 19. května do soboty 21. května proběhl v PVA Expo v Letňanech Veletrh vědy, který pořádala Akademie věd České republiky. Veletrh je zaměřen zvláště na mládež a veřejnost. První dva dny tak přicházely zejména školní třídy a v sobotu pak většinou rodiny s dětmi, kterým jsme předvedli zajímavosti týkající se jaderné fyziky. Náš stánek se soustředil hlavně na propagaci našich urychlovačů a jejich využití.

25. 05. 2016

Ústav jaderné fyziky AV ČR bude mít svůj stánek na Veletrhu vědy, který pořádá Akademie věd v PVA Expo Praha v Letňanech a bude probíhat od čtvrtku 19. května do soboty 21. května.

30. 04. 2016

ESA (Evropská kosmická kancelář) prostřednictvím programu SOCIS podpoří projekt EDNA (European Dosimetry Network aboard Aircraft) pracovníků Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

23. 12. 2015

Vědečtí pracovníci ODZ podpořili projekt "Měření závislosti dávky záření na nadmořské výšce" žákyň 9. třídy ZŠ Letohrad. Do gondoly jejich stratosférického balónu připravili nový dozimetr záření a speciálně pro tento let vyvinuté zařízení k měření a záznamu dat o nadmořské výšce, tlaku, GPS souřadnicích, dále webkameru, GSM modul a radiomaják k dohledání spadlé gondoly.

24. 11. 2015

Také letos se v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR uskutečnily v řežském areálu dny otevřených dveří. V pátek 6. listopadu probíhaly návštěvy škol. Studenti se u nás podívali na Oddělení jaderné spektroskopie, kde se dozvěděli, jak jaderné metody pomáhají ekologii či archeologii, případně, jak se dá z rozpadu tritia určovat hmotnost neutrina. Prohlédli si také lineární urychlovač tandetron a náš nový cyklotron. Celkově se v pátek do areálu podívalo 114 studentů.

24. 11. 2015

Dne 19. 11. 2015 uspořádal náš ústav ve spolupráci s AV ČR a velvyslanectvím Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska přednášku prof. Robina Grimese na téma „Současný stav jaderného výzkumu a vývoje ve Spojeném království“ v budově AV ČR v Praze.

16. 11. 2015

Dne 2. listopadu 2015 jsme se společně s kolegy z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT setkali v Betlémské kapli, abychom oslavili 60. výročí založení obou institucí a také začátku intenzivního rozvoje jaderných oborů v Československu. Při této příležitosti proběhlo slavnostní zasedání Vědecké rady FJFI a Rady ÚJF.

25. 10. 2015

Přednáška Profesora Robina Grimese, hlavního vědeckého poradce britského ministra zahraničí Philipa Hammonda: "Current nuclear R&D in the United Kingdom" proběhne 19. listopadu 2015 ve 14:00 na AV ČR.

Podrobněji viz příloha.

05. 10. 2015

V pátek 6. listopadu a sobotu 7. listopadu 2015 se v areálu v Řeži uskuteční den otevřených dveří. Akce v pátek je určena pro objednané školní výpravy a v sobotu pak pro veřejnost.

14. 09. 2015

Evropský spalační zdroj neutronů ESS (European Spallation Source) zaznamenal významný milník ve své historii, organizace změnila svojí právní formu na konsorcium evropské výzkumné infrastruktury. European Research Infrastructure Consortium (ERIC) je typ právní formy vytvořený Evropskou komisí pro řízení mezinárodních výzkumných infrastruktur. Generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace, Robert-Jan Smits předal ESS přímo na staveništi ESS v Lundu dne 31. 8. 2015 oficiální plaketu ERIC Evropské komise. Ceremoniálu se zúčastnila švédská ministryně pro výzkum Helene Hellmark Knutssona, její dánský protějšek Esben Lunde Larsen a zástupci z partnerských zemí.

30. 08. 2015

Student - bakalář Martin Adam, který pracuje v ÚJF ve skupině Michala Šumbery, splnil požadavky pro zařazení do programu „CERN Summer Student 2015“ a pracuje od 29. června v oddělení IT v mezinárodní laboratoři CERN.

04. 08. 2015

V rámci oslav 60. výročí začátku intenzivního rozvoje jaderných oborů a také našeho ústavu nás navštívil 21. července významný ruský teoretický fyzik profesor Boris Lazarevič Joffe (6. 7. 1926). Přiletěl na pozvání našeho ústav a speciálně našeho kolegy Jiřího Hoška, který je s ním již dlouho spojen velmi přátelskými a kolegiálními vztahy. Je to dáno tím, že hlavním vědeckým zájmem Borise Joffeho byla a je teoretická jaderná a částicová fyzika v oblastech silné interakce, tvrdých srážek hadronových systémů a také narušení symetrií v procesech slabé interakce.

14. 07. 2015

Ústav navštíví významný ruský teoretik Boris Lazarevič Joffe, který má také řadu vazeb na českou jadernou komunitu. V rámci návštěvy přednese také seminář.

18. 05. 2015

V letošním roce slaví náš ústav šedesáté výročí založení. Jedním z projektů, které v této souvislosti probíhají, je sběr historických fotografií a jejich převod do elektronické verze. Skenování je prováděno v co nejlepším rozlišení, aby se fotografie v budoucnu daly co nejlépe využít, ale pro prezentaci na internetu jsou pořizovány přeškálované varianty, aby nebyly příliš velké.

17. 05. 2015

Jedním z významných faktorů kvality vědecké práce v našem ústavu jsou i domácí velké infrastruktury, které tvoří i zázemí pro práci skupin, které pracují na velkých zařízeních v zahraničí. Pomocí nich se například testuje radiační odolnost komponent pro experimenty v laboratoři CERN. Jedním z nejdůležitějších experimentálních zařízení v jaderné a částicové fyzice je urychlovač. Velkým příslibem do budoucna je, že se v době, kdy ústav slaví 60. výročí svého založení, podařilo získat nový cyklotron. Zařízení TR24 kanadské firmy  Advanced Cyclotron Systems Inc. doplní tři urychlovače, které nyní provozujeme. Těmi jsou izochronní cyklotron U-120M, Tandetron a mikrotron, který se nachází na odloučeném pracovišti pod Žižkovem. Pro umístění nového cyklotronu se přestavěla budova, ve které byl umístěn starý Van de Graff. Ten dosloužil v roce 2013 a byl přemístěn do Národního technického muzea, kde se na něj můžete přijít podívat.

17. 05. 2015

Ve čtvrtek 30.4. 2015 vysílala ČT2 dánský film o otevření hrobky a výzkumu ostatků Tychona Brahe, na němž se naši pracovníci intenzivně podíleli.

08. 04. 2015

Pátek 27.3 až sobota 28.3.2015 v Praze.

Koncem března se v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univezity Karlovy na Malostranském náměstí uskutečnilo zasedání Evropského výboru pro budoucí urychlovače (ECFA), kterému čeští odborníci podali zprávu o aktuálním stavu částicové a jaderné fyziky v ČR. Otevřené části zasedání se zúčastnili i  studenti a doktorandi z ÚJF AVČR.

26. 01. 2015

Ve dnech 9. až 11. února 2015 se v Praze uskuteční setkání fyziků, kteří se účastní experimentu STAR. 

15. 11. 2014

V současnosti velmi úspěšně probíhá Týden vědy a techniky, který každoročně realizuje Akademie věd České republiky. Jeho letošním motem je výzva „Dotkni se vědy“. Náš ústav se akce účastní přednáškami, které mají naši pracovníci. Nahrávky většiny přednášek se postupně umisťují na stránce týdne vědy (konkrétně: Ondřeje Ploce, Jana Borovičky, Vladimíra Wagnera, Ondřeje Lebedy a Anny Michaelidesové).

05. 11. 2014

V době od 1. do 14. listopadu probíhá Týden vědy a techniky, což je největší vědecký festival v České republice.  Moto toho letošního je „Dotkni se vědy“. Probíhá velký počet přednášek, dní otevřených dveří, výstav i besed. Také letos se pořádání účastní naši kolegové, ať už jako přednášející nebo při organizaci Dnů otevřený dveří v řežském areálu. Kompletní informace o festivalu je na stránkách Týdne vědy a techniky, zde si lze vybrat akce, které můžete navštívit i se svými rodinami.

28. 10. 2014

Na zasedání Rady Evropské matematické společnosti v San Sebastianu byl náš kolega prof. Pavel Exner zvolen příštím prezidentem této společnosti na čtyřleté období počínající lednem 2015. Je to poprvé, co v této funkci bude působit někdo z jiné než tradiční západoevropské země.

23. 10. 2014

Kdo se nemohl na vzpomínkový seminář dostavit, může si prezentaci paní Mgr. Emilie Těšínské z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR prohlédnout zde.

23. 10. 2014

Položením základního kamene dne 9. října 2014 byla oficiálně zahájena výstavba Evropského spalačního zdroje neutronů ve švédském Lundu. Ceremonie následovala po společném prohlášení hostitelských zemí, Švédska a Dánska, ze dne 4. července 2014, ve kterém obě země veřejně oznámily, že spolu s ostatními evropskými partnery ESS zabezpečily politické a finanční závazky v míře dostatečné k tomu, aby byla zahájena výstavba nejnovější Evropské výzkumné infrastruktury.

13. 10. 2014

V posledním týdnu září 2014 dorazil do Ústavu jaderné fyziky AV ČR nový cyklotron. Jedná se o historickou událost, která má zajistit další rozvoj ústavu v dalších desetiletích. Moderní cyklotron TR24, vyrobený kanadskou firmou „Advanced Cyclotron Systems Inc.“, je umístěn do suterénu přestavěné budovy, ve které se nacházel starý Van de Graaffův lineární urychlovač. Ten byl převezen do Národního technického muzea v Praze, kde je umístěn v trvalé expozici (podrobněji o této události zde).

23. 09. 2014

Dne 1. října 2014 se uskuteční od 14:00 speciální vzpomínkový seminář, který bude zaměřen na život a činnost pana profesora Šimáně. Ten je velmi významně spojen s jadernými ústavy v Řeži. Po přednášce Emilie Těšínské, historičce zabývající se dějinami vědy, se bude za přítomnosti pamětníku a těch, kteří pana profesora znali, vzpomínat. Přednáška proběhne v zasedací místnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

05. 09. 2014

Dne 29. září 2014 oslaví největší laboratoř částicové fyziky 60. výročí svého vzniku. V této laboratoři se podařila řada významných objevů, z nichž některé vedly i k Nobelově ceně. Tuto cenu například dostali Carlo Rubia a Simon van der Meer za prokázání existence částic zodpovědných za slabou interakci. V současnosti se zde nachází největší urychlovač na světě LHC. Experimenty ATLAS a CMS, které jej využívají, prokázaly nedávno existenci Higgsova bosonu. To byla poslední chybějící částice Standardního modelu, současné teorie, která popisuje strukturu hmoty. Předpověď této částice tak mohla být v minulém roce oceněna Nobelovou cenou.

08. 06. 2014

V rámci projektu „Otevřená věda“ vypracovalo v našem ústavu svůj studentský projekt už několik středoškoláků. Naposledy zjišťoval Tomáš Herman z Gymnázia Brno Řečkovice pravděpodobnosti neutronových reakcí na yttriu jako svou maturitní práci. A také jsme připravili fotokomiks o jednom jeho pracovním dnu.

 

21. 05. 2014

Dne 15. května 2014 se uskutečnila v Mezinárodní laboratoři pro jaderný výzkum CERN u Ženevy návštěva  vládní delegace České republiky  vedené místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem. Delegace měla v CERN bohatý program zahrnující mimo jiné setkání s českými vědci a techniky pracujícími v CERN, jednání s Generálním ředitelem CERN Prof. Rolfem Heuerem a prohlídku detektorů ALICE a ATLAS.

21. 05. 2014

V sobotu 17. května 2014 se uskutečnil v Řeži den otevřených dveří pro zaměstnance, jejich příbuzné a přátelé. Tato akce se konala poprvé a měla odlehčit klasickému každoročnímu dni otevřených dveří, který už kapacitně nestačí velkému zájmu veřejnosti. Zároveň jsme chtěli udělat akci komornější, kde by bylo možné se více návštěvníkům věnovat.

21. 05. 2014

V minulém týdnu se podařilo dosáhnout velkého úspěchu kolegovi Davidu Krejčiříkovi. Ve středu 14. května mu byla předána prestižní Cena Neuron za rok 2014 určená pro mladé vědce do 40 let. A to v oboru matematiky.  Tato cena je každoročně udělována od roku 2010 za vynikající výsledky mladým vědcům v oborech matematika, medicína, společenské vědy (v prvních letech ekonomie), od roku 2013 také v oboru fyzika a od roku 2014 v oboru chemie.

27. 04. 2014

Dne 23. března proběhl v budově Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i. křest knihy „Perspektivy české energetiky – Současnost a budoucnost“, kterou napsal kolektiv autorů pod vedením Dany Drábové a Václava Pačese.

17. 11. 2013

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2013 se uskutečnily v Řeži dny otevřených dveří. Jde o každoroční akci konanou v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. V pátek se uskutečnily exkurze škol. V tento den je možná i návštěva žáků základních škol, nejen studentů středních a vysokých škol, jak je tomu v ostatních částech roku. V tomto roce přijeli žáci ze základních škol z Dymokur a Trutnova a z gymnázií Štěpánská a Na vítězné pláni v Praze. Celkově do Řeže přijela téměř stovka mladých lidí. Z našeho ústavu si žáci a studenti prohlédli pracoviště Oddělení jaderné spektroskopie a Oddělení radiofarmak, dále se pak podívali na reaktory LVR-15 a LR0 Centra výzkumu Řež s.r.o. a PET centrum ÚJV a.s. Podívali se také na pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v. v. i..

28. 10. 2013

V sobotu 9. listopadu 2013 proběhne v areálu v Řeži den otevřených dveří. Tato akce, kterou společně pořádají ÚJV a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, se koná již tradičně každý rok začátkem listopadu v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

28. 10. 2013

V období od 1. do 15. listopadu proběhne v České republice Týden vědy a techniky AV ČR. V průběhu této tradiční akce proběhne řada přednášek, seminářů, výstav a dnů otevřených dveří na řadě pracovišť nejen Akademie věd ČR.

21. 10. 2013

Společnost Naitonal Instruments pořádá dne 7. listopadu 2013 konferenci NIDays 2013.

13. 09. 2013

V nedávné době se využila fotogeničnost našeho Tandetronu. Fotili u nás členové týmu, který se účastní mezinárodní soutěže GISHWHES, jejíž součástí je tvorba fotografií a videí na různá i poněkud ustřelená témata. Takže pro přihlášené týmy jsou vyhlášena témata, na která mají pořídit aranžované fotografie a videa.

13. 09. 2013

Workshop The European Spallation Source ESS - An Opportunity for Czech Organisations and Companies” se koná dne 18. září ve Vile Lanna v Praze.

02. 09. 2013

Ve dnech 2. až 6. září proběhne 25. ročník fyzikální školy, kterou pořádá náš ústav, tentokrát spolu s MFF UK Praha a FJFI ČVUT Praha.

10. 06. 2013

Čtvrtek 13. 6 až sobota 15.6.2013 v Praze. V polovině června se v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (v Břehové ulici č. 7 posluchárna B114) uskuteční regionální porada experimentu STAR.

23. 05. 2013

Poslední týden v květnu se v prostorách Profesního domu (budova MFF UK - posluchárna S3) na Malostranském náměstí 25 v Praze uskuteční zasedání spolupráce HADES.