Zahlavi

Novinky

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
22. 11. 2023

V pátek 10. a v sobotu 11. listopadu 2023 v řežském výzkumném areálu úspěšně proběhly tradiční Dny otevřených dveří v rámci Týdne Akademie věd ČR, každoročně pořádané společně ÚJF AV ČR, Ústavem anorganické chemie (ÚACH) AV ČR, ÚJV Řež a Centrem výzkumu Řež (CVŘ).

20. 11. 2023

Dne 14. listopadu 2023 navštívily náš ústav předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a místopředsedkyně AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc. v doprovodu členů Akademické rady AV ČR prof. RNDr. Davida Honyse a doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. i dalších hostů:  Ing. Leoše Horníčka, Ph.D., JUDr. Kataríny Mockové, Mgr. Dity Hladíkové a Mgr. Ivy Raitermanové.

16. 11. 2023

Dne 10. listopadu 2023 byl doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc., jmenován předsedkyní AV ČR na návrh vedení ÚJF emeritním vědeckým pracovníkem podle Kariérního řádu AV ČR. Po Otokaru Dragounovi jde již o druhého emeritního vědeckého pracovníka ÚJF. Srdečně blahopřejeme!

23. 10. 2023

Od 12. do 13. října 2023 proběhl, tentokrát v prostorách hotelu Le Relais Saint Michel u francouzského ostrovního hradu Mont-Saint-Michel, již čtvrtý ročník workshopu «Barrande», zaměřeného na česko-francouzskou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje jaderné fyziky.

13. 10. 2023

V sobotu 11. listopadu 2023 proběhne v řežském výzkumném areálu tradiční Den otevřených dveří v rámci Týdne Akademie věd ČR, každoročně pořádaný společně ÚJF AV ČR, Ústavem anorganické chemie (ÚACh) AV ČR, ÚJV Řež a Centrem výzkumu Řež (CVŘ).

12. 10. 2023

Za účastí sedmi desítek českých i zahraničních odborníků proběhly 26. září v Konferenčním centru ÚJV v Řeži již 307. Rozhovory Krystalografické společnosti o aktuálních otázkách v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Mezi organizátory akce patřilo Oddělení neutronové fyziky (ONF) ÚJF AV ČR, Ústav anorganické chemie (ÚACh) AV ČR, Centrum výzkumu Řež (CVŘ) a ÚJV Řež.

06. 10. 2023

Ing. Vít Jakubský, Ph.D. z Oddělení teoretické fyziky ÚJF převzal 4. října 2023 prestižní titul doktora věd (DSc.). Srdečně blahopřejeme!

19. 09. 2023

Josef Novák z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem získal pod vedením Petra Malinského, Ph.D. z Oddělení neutronové fyziky ÚJF AV ČR, první místo v sekci Částicové a jaderné fyziky 13. Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice za svou diplomovou práci Modifikace vlastností polymerů a grafen oxidu iontovými svazky pro senzorické a fotokatalytické aplikace.

13. 09. 2023

Akademie věd ČR na svých webových stránkách zveřejnila 13. září ve formě půlhodinového zvukového podcastu pod názvem Veronika Brychová nahlíží urychlovačem částic do pravěkého jídelníčku rozhovor s letošní laureátkou Prémie Otto Wichterleho, pracovnicí našeho Oddělení dozimetrie záření a laboratoří CRL i AMS.

11. 09. 2023

ReMade-IND je pilotní iniciativou konsorcia ReMade@ARI, na jehož činnosti se podílí i ÚJF AV ČR. Cílem iniciativy je propojit vizionářské průmyslové společnosti s poskytovateli odborných znalostí a nejmodernějších charakterizačních metod v pokročilých výzkumných infrastrukturách (ARIE) při řešení problematiky materiálů v oběhovém hospodářství.