Zahlavi

Novinky

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
06. 05. 2019

Srdečně zveme 14. května 2019 na vzpomínkové setkání k 100. výročí narození zakladatele řežského areálu a prvního ředitele ÚJF ČSAV, prof. Čestmíra Šimáně. Na akci se kromě ÚJF AV ČR spolupodílí rovněž ÚJV Řež a. s., Centrum výzkumu Řež a Obec Husinec-Řež.

08. 04. 2019

V pátek 5. dubna 2019 navštívil premiér Andrej Babiš areál výzkumných ústavů v Řeži. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., navštívil nové pracoviště urychlovače cyklotron TR-24 a seznámil se s jeho využitím v oblasti energetického výzkumu a hledání nových perspektivních radiofarmak.

25. 03. 2019

Na slavnostním ceremoniálu v prostorách mezinárodní laboratoře FAIR v Darmstadtu (SRN) byla uzavřena smlouva mezi velkou evropskou výzkumnou infrastrukturou FAIR GmbH a Ústavem jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., o přijetí České republiky jako prvního aspirantského člena FAIR. ÚJF byl delegován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zastupování zájmů ČR ve FAIRu a koordinuje práci české vědecké komunity do něj zapojené.

15. 01. 2019

Úřad průmyslového vlastnictví ČR udělil 31. října 2018 patent vynálezu, přihlášenému pod názvem Způsob určování druhu ionizujícího záření a zapojení k provádění tohoto způsobu. Vynález byl zveřejněn 12. prosince 2018 v patentovém Věstníku č. 50/2018.

10. 12. 2018

Radiouhlíková laboratoř začala s datováním podkladové tkaniny tzv. „Libereckého kodexu“.

26. 11. 2018

Při příležitosti 120 let od narození významného vědce, polárníka a spisovatele, akademika prof. RNDr. Františka Běhounka, DrSc., byla v úterý 13. listopadu 2018 slavnostně odhalena jeho pamětní deska na budově oddělení dozimetrie záření ÚJF v areálu Nemocnice Na Bulovce.

29. 10. 2018

Při příležitosti letošního 50. výročí založení časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry požádala jeho redakce o referát do speciálního čísla vybrané přispěvatele, mezi nimi i našeho pracovníka Jana Kučeru. Jeho příspěvek „Activation analysis in Czechoslovakia and in the Czech Republic: more than 50 years of activities“ je již dostupný on-line (viz: https://doi.org/10.1007/s10967-018-6257-7).

29. 10. 2018
Srdečně vás zveme na slavnostní odhalení pamětní desky akademiku Františku Běhounkovi na budově ODZ v úterý 13. listopadu v 16.00.
04. 10. 2018

Opět po roce v rámci Týdne vědy a techniky proběhne od 9. do 10. listopadu tradiční Den otevřených dveří v řežském areálu, na němž se podílí kromě ÚJF AV ČR i ÚJV ŘežCentrum výzkumu Řež a Ústav anorganické chemie AV ČR.

27. 09. 2018

Ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka na veltruském Městském úřadě v Palackého ulici můžete až do 11. října vidět komorní výstavu fotografií Michala Dobeše, vedoucího Referátu radiační ochrany a bezpečnosti práce ÚJF.