Zahlavi

Konference

Applied Nuclear Physics Conference 2020

Náš ústav je hlavním organizátorem Applied Nuclear Physics Conference 2020, která se bude konat v Praze, 13-18 září, 2020. Máme tu čest, že divize jaderné fyziky Evropské fyzikální společnosti vybrala právě Ústav jaderné fyziky AVČR, aby uvedl nově vzniklou konferenci, jejímž úkolem je prezentovat širokou škálu aplikací jaderné fyziky v oborech materiálového výzkumu, medicíny, vesmírných technologiích, technologiích pro nové zdroje a uchovávání energie i studium a konzervaci artefaktů kulturního dědictví.

Svou účast již potvrdila řada světových odborníků, kteří přednesou plenární a zvané přednášky v pěti různých přednášových sekcích a dvou poster sekcích.

Součástí conference bude také prezentace firem, které vyvíjejí instrumentaci v oblastech aplikací jaderné fyziky ve výše zmíněných oborech.

Všechny kolegy srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast!

Podrobnější informace ke konferenci (v anglickém jazyce)