Zahlavi

Ústavní semináře

Ústavní semináře, obvykle vedené v anglickém jazyce, jsou vyhrazeny tématům, rozšiřujícím znalosti v oblastech zájmu jednotlivých oddělení: zejména jde o semináře významných hostů ÚJF AV ČR, referáty odborných skupin ÚJF a prezentace vynikajících výsledků.

Semináře se konají nepravidelně, obvykle jednou až dvakrát v měsíci ve čtvrtky v zasedací místnosti ÚJF v Řeži. Od února 2020 do prosince 2021 se nekonaly, a do října 2022 pak velmi omezeně, především ze zdravotních důvodů (koronavirové pandemie). 

  • Monday, September 9, 2019 - 10:00
    A. Turbiner (ICN-UNAM, Mexico and Stony Brook University, USA) 
    Choreography in Physics