Zahlavi

VědaFest 2021: z onlinu do reálného světa

13. 09. 2021

Již každoroční venkovní Festival vědy proběhl loni pouze v online podobě, letos ale 8. září opět i fyzicky, pod novým názvem VědaFest a s podtitulem Zábavná vědecká laboratoř na Kulaťáku. Stánek ÚJF AV ČR zde nemohl chybět.

Po delší době tak měli někteří z nás opět příležitost navléknout si ústavní prezentační trička. Jako v minulých ročnících mělo na našich prezentacích výrazný podíl oddělení dozimetrie záření (ODZ), jehož pracovníci Marek Sommer a Martina Lužová zde představili v provozu detektory a další zařízení, používaná mj. v projektu CRREAT: jako je Timepix, který měřil záření emitované skleničkou z uranového skla, či scintilační detektor. Pracovníci ODZ – konkrétně Iva Ambrožová a Martin Kákona – byli k vidění i na samostatném stánku projektu Vesmír pro lidstvo, na němž se rovněž ÚJF podílí. Pavel Krist z oddělení urychlovačů představil detektor ionizujícího záření pracující jako dozimetr ve směsných polích či jako spektrometr nabitých částic s velmi nízkým detekčním prahem. Detektor vyvinutý ve spolupráci se společností Develict Solutions má rozměry kreditní karty, je napájen ze dvou tužkových baterií a umí komunikovat i přes tzv. internet věcí (IoT).

festvedy2a

Zleva: Pavel Krist a Marek Sommer v černých ústavních tričkách vysvětlují žákům základních škol problémy jaderné fyziky, v pozadí je už připraven Pavel Šimek

Stánků bylo o něco méně než v minulých ročnících – všechny se vešly na travnatou plochu náměstí, zatímco ulička k Národní technické knihovně zůstala tentokrát prázdná. Přes určitá omezení v cateringu a obsluze stánků jsme ovšem neměli dojem, že by nějak prořídly šiky zájemců o tuto akci. Mezi odhadem mnoha desítkami až několika stovkami lidí, kteří navštívili náš stánek, opět převažovali zájemci ze základních škol, bylo zde ale i nemálo středoškoláků a vysokoškoláků, a rovněž starších odborníků, diskuse na stánku jsme vedli i s kolegy z jiných ústavů AV ČR a univerzitních pracovišť, kteří zde měli stánky své. Vážné zájemce jsme obdarovali naší ústavní brožurou, k dispozici byly bezplatně i publikace o ionizujícím záření, časopisy vydávané AV ČR a další materiály.

Petr Chudoba z oddělení jaderné spektroskopie představil v omezeném funkčním provozu segmenty detektoru ECAL pro spektrometr HADES, na kterých pracuje v rámci budování velké výzkumné infrastruktury FAIR v německém Darmstadtu, na němž se podílí i ÚJF.

Radiokarbonové datování včetně projektu RAMSES představil formou komentáře k jednomu z našich posterů Pavel Šimek z ODZ. Zbytek „výzdoby“ našeho stánku tvořily další postery, představující ÚJF jako celek i naše jednotlivé urychlovače, dva bannery vedle stánku přibližovaly zejména činnost ODZ.

festvedy3a

Marek Sommer předvádí v provozu detektory, používané mj. v projektu CRREAT, jako je Timepix, pod stolem velký scintilační detektor

Organizátory akce na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích, konané pod záštitou Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR, jsou ČVUT, VŠCHT a Dům dětí a mládeže hl. města Prahy. VědaFest je určen žákům základních a studentům středních, ale i vysokých škol a široké veřejnosti. Akce má i svou online podobu, v níž potrvá až do konce října na stránce www.vedafest.cz.