Zahlavi

Dozorčí rada

Předseda: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
ÚTIA AV ČR, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha
   
Místopředseda: Ing. Marie Davídková, CSc. (ÚJF AV ČR)
   
Členové: doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (ÚFM AV ČR)
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (FJFI ČVUT)
prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. (MFF UK)