Zahlavi

Personální obsazení projektu

Užší projektový tým

Širší projektový tým

  • RNDr. Dagmar Adamová, CSc.
    vědec
  • Světlana Kushpil, CSc.
    vědec
  • Vasily Kushpil, CSc.
    vědec