Zahlavi

Základní informace o projektu

 

Název projektu Dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty
Číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0207
Zkrácený název projektu Extrémní stavy
Název projektu anglicky Long-term support for high quality research in the field of extreme states of nuclear matter
Datum zahájení projektu 01.07.2012
Předpokládané datum ukončení projektu 30.06.2015
Předpokládaná doba trvání projektu 36 měsíců
 

Žadatel projektu

Název subjektu Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Právní forma Veř. výzkumná instituce
61389005
DIČ CZ61389005
Plátce DPH Ano
Typ plátce DPH Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Počet zaměstnanců 252
Typ žadatele Veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.2
Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory 7.2.3
Název oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy 20
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.3
Typ projektu IP - ostatní
Kód prioritního tématu 74
Název prioritního tématu Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území Město