Zahlavi

Cíl projektu

Cílem projektu je dlouhodobé zajištění vysoce kvalitního výzkumu v oblasti studia extrémních stavů jaderné hmoty v ÚJF AVČR, v.v.i. Konkrétní navrhované aktivity jsou zaměřeny na zajištění účasti českého týmu - skupiny ultrarelativistických těžkých iontů z ÚJF v mezinárodních experimentech ALICE a STAR probíhajících v evropském středisku jaderného výzkumu CERN ve Švýcarsku a v Brookhavenské národní laboratoři v USA. Klíčovými účastníky projektu jsou dva mezinárodně renomovaní vědci, zahraniční vědec Dr. Jozef Ferencei a reintegrující se český vědec Dr. Jan Rak. Cílem navrhovaného projektu je dlouhodobá integrace obou navrhovaných pracovníků do skupiny ultrarelativistických těžkých iontů v ÚJF. Zapojení těchto dvou renomovaných vědeckých osobností do výzkumného programu v ÚJF povede také ke zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny - mladých vědců, doktorandů a studentů v celoevropském prostoru a umožní této cílové skupině se výrazněji prosadit ve velkých mezinárodních kolaboracích jakými jsou experimenty ALICE a STAR.

Dr. Jozef Ferencei seznámí mladé vědce, doktorandy a studenty s použitím kalorimetrie v částicové a jaderné fyzice a bude jejich odborným konzultantem při práci na projektech inovace detektorů ALICE a STAR. Dr. Jan Rak se bude ve spolupráci s postdoktorandy, doktorandy a studenty ve skupině ultrarelativistických těžkých iontů zabývat především studiem produkce částic s velkou příčnou hybností a jejich korelacemi v experimentu ALICE na LHC v CERN.

Pro zájemce o studovanou problematiku bude zorganizováno několik workshopů za účasti zahraničních vědců, místních teoretiků a členů realizačního týmu. V rámci popularizace výzkumu budou také organizovány semináře pro mimopražské studenty a doktorandy s cílem informovat je o možnostech experimentálního studia extrémních stavů jaderné hmoty v ÚJF AVČR v Řeži.