Zahlavi

Dozimetrie životního prostředí

Skupina Ivo Světlíka s Pavlem Šimkem, Lenkou Tomáškovou, Markétou Wagnerovou a Natálií Megisovou se zabývá studiem radionuklidů v životním prostředí zejména v těchto tématech:
  • provozem radiouhlíkové datovací laboratoře s mezinárodním kódem CRL a to ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (stránky laboratoře zde)
  • vlivem spalování fosilních paliv na koncentraci CO2 a aktivitu 14CO2 v atmosféře
  • využitím 14C pro studium změn životního prostředí
  • sledováním 14C v okolí jaderných elektráren
  • vývoji nových analytických metod
  • teorii tvorby kapalinově scintilačních spekter

Radiouhlíková datovací metoda poskytuje ve většině případů věrohodné výsledky, které odpovídají stáří určenému jinými metodami (dendrochronologie, historické záznamy, keramika). Jako u všech analytických metod se však i v tomto případě vyskytují různá omezení daná vlastnostmi datovaných vzorků a reálnými možnostmi metody. Účelem diskusních stránek o radiouhlíkovém datování je pomoci zadavatelům i uživatelům zodpovědět a sdílet co nejpodrobnější vymezení možností a případných problémů této metody.

Publikační činnost