Zahlavi

Dozimetrie ve směsných polích

Skupina zabývající se dozimetrií ve směsných polích záření zahrnuje Ivana Kováře, Richarda Wagnera, Ivu Ambrožovou, Ondřeje Ploce, Jana Kubančáka, Kateřinu Pachnerovou Brabcovou, Dagmar Peksovou (Kyselovou) a Martina Kákonu. Dlouhodobě se věnuje především následujícímu:
  • výzkum kosmického záření a souvisejících atmosférických jevů v rámci výzkumného centra CRREAT
  • výzkum a monitorování kosmického záření na palubě Mezinárodní kosmické stanice a vysokohorských observatořích
  • monitorování kosmického záření na palubách letadel a správa online databáze měření pomocí detektoru Liulin (zde)
  • monitorování neutronů na Lomnickém štítě a správa online databáze (zde) ve spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV
  • dozimetrie posádek letadel
  • spektrometrie lineárního přenosu energie radioterapeutických svazků a jejich okolí
  • vývoj nových dozimetrických metod a detektorů

Publikační činnost

 

Jan s detektory na palubě letadla.

 Liuliny rozmístěné na palubě letadla v krabičkách na svačinu.


Iva připravuje detektory na ozařování.


Stopy svazku uhlíku různých energií na povrchu vyleptaných detektorů stop.


Vysokohorská observatoř Lomnický štít.