Zahlavi

Radiační biofyzika

Skupina tvořená Marií Davídkovou, Václavem Štěpánem, Kateřinou Pachnerovou Brabcovou, Annou Michaelidesovou, Janou Vachelovou a Janou Konířovou se zabývá biologickými účinky záření a radioterapií v následujích tématech:
 
  • radiační poškození DNA, proteinů a jejich komplexů
  • buněčná radiobiologie
  • biologické účinky nabitých částic, XUV a UV
  • teoretické modelování fyzikálního a chemického stádia interakce záření s biologickým materiálem ve vodě, vývoj stochastického kódu RADAMOL
  • charakterizace radioterapeutických svazků
  • fragmentace primárních iontů

Publikační činnost

 
Jana pracuje v laminárním boxu.

Anna si ohromeně prohlíží ozářené fibroblasty mikroskopem.


Richard kontroluje ionizační komoru před ozářením biologických vzorků.


Pohled na laboratorní stoly zářící novotou.


Agarózové gely se vzorky DNA na UV stolku.