Zahlavi

Online databáze

Skupina dozimetrie ve směsných polích spravuje dvě volně přístupné online databáze naměřených dat:

  • kosmického záření na palubách letadel (zde)
  • neutronů na Lomnickém štítě (zde) ve spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV