Zahlavi

Volná místa

Postdoktorand(ka) do Laboratoře nanomateriálů

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. hledá do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici:

Postdoktorand(ka) do Laboratoře nanomateriálů

Popis práce:

Skupina MRNIB (Materials Research Group with Neutron and Ion Beams) v Laboratoři nanomateriálů se věnuje studiu nových materiálů pomocí neutronových a iontových svazků. Mezi hlavní projekty, na kterých skupina aktuálně pracuje, patří syntéza binárních a ternárních kompozitů (MAX fází a MXenů), tenké vrstvy hybridních materiálů (na bázi fullerenů a přechodných kovů), tenké lithiové iontové baterie s pevným elektrolytem (ASSLIB), heterogenní senzory nebezpečných plynů a biosenzory založené na vyleptaných stopách iontů v tenkých polymerech. Skupina se také zabývá základním studiem exotických jaderných reakcí a studiem difúzí, koncentrací a hloubkových profilů prvků v komplexních materiálech. V neposlední řadě se skupina věnuje také vývoji nových depozičních a ozařovacích systémů a jaderných analytických metod.

Po novém členu budeme vyžadovat, aby se plně účastnil všech činností skupiny a aby prokázal patřičnou schopnost, erudici a samostatnost při řešení stanovených úkolů. Skupina je zapojena do grantových projektů, proto se předpokládá, že novému členovi budou uloženy i důležité úkoly v případných nových grantech.

 

Laboratoř skupiny:

Laboratoř nanomateriálů je vybavena nízkoenergetickými iontovými systémy (Duoplasmatron a LEIF), které v současnosti poskytují iontové svazky inertních plynů s energii až 35 keV a které slouží k depozici různých materiálů (technikou iontového naprašování) a jejich kontrolované modifikaci (ozařováním svazky s vysokou fluencí). Příprava nanostruktur (tenké epitaxní vrstvy a nanokrystaly) je prováděna na novém systému MBE (Molecular Beam Epitaxy), syntéza hybridních kompozitů na modernizovaném zařízení Univex. Analýza morfologie vzorků se provádí na mikroskopu atomárních sil (AFM) vybaveném vakuovou soupravou, externími magnety a celami pro žíhání analyzovaných vzorků. Ve spolupráci s Laboratoří Tandetronu lze provádět analýzu vzorků iontovými svazky (metodami IBA - koncentrační a hloubkové profilování prvků) a jejich modifikaci (implantací nebo ozařováním) pomocí iontů s energiemi až desítek MeV. Skupina má také k dispozici několik analytických metod na svazku termálních neutronů (NDP, PGAA, neutron radiography) instalovaných na nově vybudovaném neutronovodu u horizontálního kanálu reaktoru LVR-15 (provozovaném Centrem výzkumu Řež). Vakuové pece, elektrochemické stanice, naprašovací systémy atd. jsou pomocnými zařízeními používanými k úpravám a dalšímu zkoumání vzorků.

 

Náš ústav:

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (dále ÚJF) je jednou z 54 veřejných výzkumných institucí Akademie věd ČR (AV ČR). Se svými přibližně 260 zaměstnanci - z toho asi 100 vědeckými pracovníky (Ph.D.) a asi 40 doktorandy - je největší českou institucí v oboru jaderné fyziky. ÚJF má dlouholeté zkušenosti a dosahuje mezinárodně uznávaných výsledků ve výzkumu orientovaném na životní prostředí, zdraví a energetickou bezpečnost, v environmentálních vědách, medicíně, radiofarmacii, materiálovém výzkumu, které jsou založeny na přístrojových a technologických kompetencích v oblasti urychlovačové techniky a jaderných analytických metod. Významná část aktivit ÚJF vychází z účasti v rozsáhlé mezinárodní spolupráci. Spolupráce s ALICE@CERN, STAR@BNL a HADES/CBM@GSI/FAIR je zaměřena na studium horké a husté jaderné hmoty vznikající při srážkách těžkých iontů. Projekt KATRIN se zaměřuje na zvýšení citlivosti určování hmotnosti neutrin. ESS je celoevropským spalačním neutronový zdrojem, dosud ve výstavbě. V rámci projektu GANIL/SPIRAL2 se skupiny vědců z ÚJF zabývají studiem jader vzdálených od linie stability a přípravou instrumentace pro využití neutronů v aplikovaném výzkumu.

Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce je podpořeno rolí ÚJF jako příjemce velkých výzkumných infrastruktur - ESS-Scandinavia-CZ, FAIR-CZ a SPIRAL2-CZ a partnerských výzkumných infrastruktur BNL-CZ a CERN-CZ,  zařazených do Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace ČR 2016 - 2022 (RLIR). Nově je ÚJF zapojen do konsorcia nejvýznamnějších evropských iontových, neutronových a elektronových center v Evropě pro cirkulární ekonomiku s důrazem na využitelné aplikační výstupy a spolupráci s průmyslovými partnery (HORIZON ReMade ARI 101058414). CANAM - Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod, které propojuje velká experimentální zařízení ÚJF v synergickou síť, je centrem pro výzkumné úlohy v širokém spektru vědních oborů s využitím svazků urychlených iontů na cyklotronových urychlovačích U-120M a TR-24, elektrostatickém urychlovači Tandetron 4130 MC a urychlovačovém hmotnostním spektrometru MILEA. Zahrnuty jsou také svazky neutronů - zařízení instalovaná na neutronových kanálech výzkumného reaktoru LVR-15 (CVŘ) a rychlé neutrony z produkčních terčů na cyklotronech. V provozu je také mikrotron MT25, cyklický urychlovač elektronů s fotonovým svazkem.

 

Požadavky na pracovní místo:

 • Doktorský titul Ph.D. v oboru souvisejícím s navrhovanou postdoktorskou pozicí.
 • Kvalitní výsledky publikované v předních vědeckých časopisech.
 • Zkušenosti s experimentálními metodami souvisejícími s obory materiálových věd, jaderné fyziky nebo fyziky pevných látek.
 • Vysoká motivace pracovat ve skupině MRNIB, zejména v oblasti, kde může uchazeč přispět svými zkušenostmi a kvalifikací.
 • Výborná znalost angličtiny (písemná i ústní).
 • Nezbytné jsou dobré komunikační a organizační schopnosti a dobré schopnosti pro týmovou spolupráci.
 • Zkušenosti se získáváním externích finančních prostředků na výzkum od (mezi)národních finančních orgánů nebo průmyslu jsou výhodou.

 

Pracovní podmínky:

 • Smysluplná práce v dynamickém a ambiciózním výzkumném ústavu, v interdisciplinárním prostředí a v rámci široké mezinárodní spolupráce.
 • Zkrácená pracovní doba (36 hodin týdně při 100 % úvazku).
 • Pět týdnů dovolené + jeden týden dovolené navíc.
 • Příspěvek na stravování – stravenky + jídelna přímo v areálu ústavu.
 • Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (rekreace, tábory, divadlo, brýle atd.).
 • Vzdělávání, jazykové kurzy.
 • Přátelský a příjemný kolektiv.
 • Možnost parkování v uzavřeném a hlídaném areálu.
 • Možnost požádat o byt Akademii věd ČR.
 • Zkušení kolegové, kteří pomohou s učením v začátcích.

Uchazečům doporučujeme, aby nás před podáním přihlášky kontaktovali a získali více informací o této pozici. Kontaktujte prosím vedoucího skupiny MRNIB J. Vacíka, Ph.D. (vacik@ujf.cas.cz).

 

Jak se přihlásit:

Pokud vás pozice vědeckého postdoktorandského pracovníka ve skupině MRNIB zaujala a chcete se o ni ucházet, vyzýváme vás k zaslání kompletní přihlášky prostřednictvím výše uvedeného mailu.

Vaše žádost musí obsahovat následující dokumenty:

 • Motivační dopis vysvětlující vaši silnou motivaci a vhodnost pro danou pozici.
 • Podrobný životopis včetně úplného seznamu publikací a dosažených výsledků. Vyberte prosím také 5 zvláště důležitých publikací a stručně popište jejich dopad.
 • Vaše vize vědeckých témat, kterým se chcete věnovat na našem pracovišti v rozsahu 2-3 stran.
 • Kontaktní údaje na tři relevantní osoby, které mohou poskytnout doporučení. Tyto osoby budou kontaktovány, pokud budete vybráni do užšího výběru a pozváni k pohovoru.

 

Referent(ka) veřejných zakázek

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. hledá do svého týmu kolegyni/kolegu na pozici:

Referent(ka) veřejných zakázek

Náplň práce:

 • Administrace celého procesu zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a veřejných zakázek malého rozsahu
 • Řádné vedení dokumentace veřejné zakázky, příprava zadávacích podmínek (technických specifikací) na základě požadavků od uživatelů ÚJF
 • Kontrola došlých nabídek účastníků zadávacího řízení, příprava podkladů pro zadavatele či komisi
 • Evidence údajů k zakázkám a uzavřeným smlouvám v příslušných aplikacích
 • Administrativní činnosti spojené s administrací veřejných zakázek hrazených z dotačních programů

  Požadavky:

 • Minimálně SŠ, VOŠ vzdělání (technického či ekonomického směru)
 • Praxe na obdobné pozici výhodou, ne však podmínkou
 • Komunikativní AJ slovem i písmem
 • Uživatelská znalost MS Excel
 • Velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost

 Nabízíme:

 • Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
 • Příjemné zázemí vědecko-výzkumné instituce
 • 5 týdnů dovolené
 • Stravenky
 • FKSP
 • Možnost zajištění kurzů cizích jazyků
 • Zkrácenou a flexibilní pracovní dobu
 • Místo výkonu Husinec - Řež

Nástupní mzda: 32.000,- až 37.000,- Kč

Předpokládané datum nástupu: co nejdříve

Strukturované CV zasílejte na: Jana Svobodová (svobodova@ujf.cas.cz)

Postdoktorand(ka) v experimentu ALICE

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

Postdoktorand(ka) v experimentu ALICE

Hledáme vědeckou pracovnici/vědeckého pracovníka do Skupiny ultrarelativistických těžkých iontů. Tato skupina se zabývá po řadu let výzkumem vlastností horké a husté jaderné hmoty, která je ve fázi kvarkového-gluonového plazmatu (QGP). Výzkum je prováděn v rámci naší účasti na experimentech ALICE v laboratoři CERN a STAR v Brookhavenské národní laboratoři (BNL). Skupina se dále podílí na projektu inovace vnitřního dráhového detektoru ITS3 experimentu ALICE pro období LHC Run4 a přípravě budoucího experimentu ALICE3, který nahradí stávající experiment ALICE po roce 2030. 

Náplň práce:

 • analýza experimentálních dat z experimentu ALICE se zaměřením na vlastnosti tvrdých sond (jety, těžké kvarky nebo kvarkonia)
 • účast na sběru dat na experimentu ALICE v laboratoři CERN
 • práce na projektu inovace vnitřního dráhového detektoru ITS3 a na přípravě budoucího experimentu ALICE3 (testování radiační odolnosti, simulace, příprava software)
 • příprava odborných publikací a prezentace na mezinárodních konferencích
 • příprava grantových přihlášek

Požadavky:

 • ukončené doktorandské studium v oboru částicové nebo jaderné fyziky (ne starší než pět let)
 • znalost C++, Python, ROOT, případně metod strojového učení
 • zkušenosti s prací s křemíkovými detektory jsou vítány
 • velmi dobrá znalost angličtiny
 • schopnost pracovat v mezinárodním týmu

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr se 100% úvazkem na dobu určitou (1 rok) s perspektivou dalšího prodloužení o 2 roky
 • stabilitu veřejné výzkumné instituce
 • zkrácenou pracovní dobu (36 hod/týdně)
 • pět týdnů dovolené + jeden týden dodatkové dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • možnost čerpání fondu FKSP pro volnočasové aktivity a dovolené
 • možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR
 • příjemný kolektiv

Zájemce prosíme o zaslání následujících dokumentů

 • motivační dopis
 • životopis
 • seznam publikací
 • tři doporučující dopisy

na níže uvedenou emailovou adresu do 1. 9. 2023.  Pozice zůstane otevřena, dokud nebude obsazena.

Kontaktní osoba:  RNDr. Filip Křížek, Ph.D., krizek@ujf.cas.cz

Postdoktorand(ka) v experimentu STAR a experimentu ePIC v laboratoři BNL (USA)

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici

Postdoktorand(ka) v experimentu STAR a experimentu ePIC v laboratoři BNL (USA)

Hledáme vědeckou pracovnici/vědeckého pracovníka do skupiny Ultrarelativistických těžkých iontů. Tato skupina se zabývá po řadu let výzkumem vlastností horké a husté jaderné hmoty, která je ve fázi kvarkového-gluonového plazmatu (QGP). Výzkum je prováděn v rámci naší účasti na experimentech STAR v Brookhavenské národní laboratoři (BNL) a ALICE v laboratoři CERN. V současné době skupina rozšiřuje své zaměření na nový experiment ePIC, který je připravován pro nový urychlovač EIC (Electron-Ion Collider) v BNL.

Náplň práce:

 • analýza experimentálních dat experimentu STAR se zaměřením na vlastnosti tvrdých sond (jety, těžké kvarky a kvarkonia)
 • účast na sběru dat experimentu STAR v laboratoři BNL
 • příprava experimentu ePIC na EIC (simulace, příprava software, resp. spolupráce na vývoji měření luminosity a instrumentace pro elektronové taggování s týmem experimentu ePIC na ČVUT v Praze)
 • příprava odborných publikací a prezentace na mezinárodních konferencích
 • příprava grantových přihlášek

Požadavky:

 • ukončené doktorandské studium v oboru částicové nebo jaderné fyziky (ne starší než pět let)
 • znalost C++, Python, ROOT, případně metod strojového učení
 • zkušenosti s vývojem detektorů (scintilační detektory a SiPM technologie, vyčítací a řídicí elektronika) jsou vítány
 • velmi dobrá znalost angličtiny
 • schopnost pracovat v mezinárodním týmu

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr se 100% úvazkem na dobu určitou (1 rok) s perspektivou dalšího prodloužení o 2 roky
 • stabilitu veřejné výzkumné instituce
 • zkrácenou pracovní dobu (36 hod/týdně)
 • pět týdnů dovolené + jeden týden dodatkové dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • možnost čerpání fondu FKSP pro volnočasové aktivity a dovolené
 • možnost zažádat o služební byt Akademie věd ČR
 • příjemný kolektiv

Zájemce prosíme o zaslání následujících dokumentů

 • motivační dopis
 • životopis
 • seznam publikací
 • tři doporučující dopisy

na níže uvedenou emailovou adresu do 1. 9. 2023.  Pozice zůstane otevřena, dokud nebude obsazena.

Kontaktní osoba:  doc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D., bielcikova@ujf.cas.cz

Operátor cyklotronu v oddělení urychlovačů

Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i., Řež 130, 250 68 Husinec-Řež, hledá uchazeče na místo

operátora urychlovače částic - cyklotronu v oddělení urychlovačů.

Pracovní náplň:

 • provoz a obsluha urychlovače
 • údržba technologických částí urychlovače

Přednostně hledáme uchazeče s jednou z těchto specializací:

 • elektronik – realizace, oživování a údržba ovládacích, měřících a automatizačních systémů
 • vakuový technik - návrhy, realizace a údržba vakuových systémů
 • mechanik – návrhy, realizace a údržba mechanických a chladicích systémů   

Požadujeme:  

 • SŠ technického směru (jaderná fyzika, elektro, strojní)
 • velmi dobré technické schopnosti
 • spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 • práce na PC (minimálně MS Office)
 • praktické zkušenosti v daném oboru výhodou
 • základní znalost AJ

Nabízíme:         

 • zajímavou a různorodou práci
 • možnost odborného růstu (absolvování odborných kurzů a školení)  
 • platové zařazení dle tabulek AV ČR (dosažené vzdělání, praxe)
 • 5 týdnů dovolené +1 týden dodatková dovolená
 • příplatek za rizikové prostředí
 • 36-ti hodinový pracovní týden - tři dvanáctihodinové směny (i noční)

Přihlášky se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů o vzdělání doručte na adresu:
Ústav jaderné fyziky AV ČR v. v. i., Referát osobní agendy, Řež 130, 250 68 Husinec-Řež

nebo elektronicky na e-mail: vycpalkova@ujf.cas.cz.

Vybraní zájemci budou pozváni k pohovoru.