Zahlavi

Novinky

23. 12. 2020
Laboratoř CRL, provozovaná ÚJF AV ČR a Archeologickým ústavem AV ČR Praha, datovala úlomky modřínového a dubového dřeva, nedávno nalezené spolu se zlatou destičkou a částí železného hřebu se zlatým křížkem v tajné chodbě milevského kláštera.
30. 09. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR navštívila 25. září 2020 předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. V centru její pozornosti byla zejména nová AMS laboratoř.
23. 09. 2020
Ve středu 16. září 2020 dorazil do řežského areálu ÚJF AV ČR kamion s prvními jedenácti bednami součástek AMS urychlovače Milea pro projekt RAMSES. Zbývajících devět beden pak dorazilo dalším kamionem o den později.
20. 09. 2020
S vybudováním AMS laboratoře v rámci projektu RAMSES je tematicky propojen i projekt mezinárodní mobility pro studenty a učitele Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR).
21. 05. 2020
Před rokem se laboratoři CRL podařilo datovat nejstarší dosud objevenou jeskynní kresbu v ČR, starou přes 6000 let a nalezenou v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu. Teď laťka padla podruhé: černé čáry na kameni Mozek v téže jeskyni mají 7000 let.
28. 04. 2020
Partner projektu RAMSES - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, katedra jaderné chemie - vypsal výběrové řízení na obsazení pracovního místa mladého vědeckého pracovníka v projektu RAMSES.
03. 12. 2019
Představení projektu RAMSES dalším pracovníkům ÚJF AV ČR bylo náplní ústavního semináře, který proběhl 28. listopadu v 10.00 v zasedací místnosti ÚJF v Řeži.
30. 08. 2019
ENVIRA 2019, mezinárodní konference o radioaktivitě v životním prostředí, pořádaná ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě, European Academy of Sciences and Art, International Union of Radioecology a ...
27. 06. 2019
Výzkum nápisů a kreseb ve Staré Kateřinské jeskyni v severní části Moravského krasu probíhá od roku 2017 ve spolupráci Správy jeskyní ČR, Univerzity Palackého v Olomouci a laboratoře CRL, provozované společně Ústavem jaderné fyziky a ...
30. 04. 2019
Na jaře letošního roku byly v rámci projektu RAMSES („Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“, tj. ...

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz