Zahlavi

Projektový tým RAMSES

Excelentní vědecký pracovník:

 • Prof. Jan Kučera (ÚJF)

Excelentní zahraniční vědečtí pracovníci:

 • Prof. A. J. T. Jull, Department of Physics, University of Arizona, Tucson, USA
 • Dr. M. Molnár, vedoucí AMS laboratoře, HEKAL ATOMKI HAS, Debrecín, Maďarsko
 • Prof. Dr. Hans-Arno Synal, ETH Zürich, Laboratory of Ion Beam Physics, Švýcarsko
 • Prof. P. P. Povinec, vedoucí Centra pro jaderné a urychlovačové technologie (CENTA), Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko
 • Dr. P. Steier, vedoucí VERA Laboratory, University of Vienna, Rakousko
 • Prof. Xiaolin Hou, Danish Technical Univerzity (DTU) Kodaň, Dánsko a Institute of Earth Environment (IEE), Chinese Academy of Sciences, Xi´an, Čína

Klíčoví vědečtí pracovníci:

 • Ing. Ivo Světlík, Ph.D. (ÚJF)
 • Doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. (FJFI)
 • Prof. Ing. Jan John, CSc. (FJFI)
 • PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (ARÚP)

Hlavní manažer projektu:

 • Ing. Martin Matějka (ÚJF)

Zástupce manažera projektu:

 • Prof. Ing. Jan John, CSc. (FJFI)

Manažer pro publicitu:

 • Mgr. Miroslav Dočkal (ÚJF)

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz