Zahlavi

Vedení Akademie věd ČR navštívilo ÚJF

20. 11. 2023

Dne 14. listopadu 2023 navštívily náš ústav předsedkyně Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. a místopředsedkyně AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc. v doprovodu členů Akademické rady AV ČR prof. RNDr. Davida Honyse a doc. RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. i dalších hostů:  Ing. Leoše Horníčka, Ph.D., JUDr. Kataríny Mockové, Mgr. Dity Hladíkové a Mgr. Ivy Raitermanové.

Na programu bylo seznámení delegace se současným stavem vědeckých aktivit ÚJF, řešených významných vědeckých projektů na národní i mezinárodní úrovni, ekonomická a personální situace v ústavu v kontextu současné socioekonomické situace v ČR.

Dále jsme delegaci informovali o naší úspěšnosti ve výzvě OP JAK Excelentní výzkum, podaných projektech programu OP JAK a projektech získaných v rámci programu Horizon Europe. Rovněž jsme akcentovali naši erudici a kompetence v oblasti urychlovačových a jaderných technologií, jaderné a částicové fyziky a využití infrastruktury CANAM v souvislosti s výše uvedenými projekty a velkými mezinárodními kolaboracemi.

Představili jsme také náš nejnovější unikátní výzkum v oblasti produkce radionuklidů ve spolupráci s komerčními subjekty a nastínili vědeckou budoucnost naší nejnovější přístrojové akvizice – laboratoře AMS.

predsedkyne1Předsedkyně a místopředsedkyně AV ČR (zprava) spolu s vedoucími pracovníky ÚJF vyslechly prezentaci ředitele ÚJF Ing. Ondřeje Svobody, PhD.